VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERING 2040+

UUE ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE VAJADUS

Viljandi Linnavolikogu andis 26.05.2022 otsusega nr 59 „Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine" kehtivale Viljandi linna üldplaneeringule hinnangu ja otsustas, et vajalik on uue üldplaneeringu  koostamine.

Linnavolikogu otsuse LINK

VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERINGU 2040+ ALGATAMINE

Viljandi linna uue üldplaneeringu algatamist arutab Viljandi Linnavolikogu aasta 25.  augustil 2022 toimuval istungil.

KAASAMINE

Vastavalt planeerimisseaduse §76 lg 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kellel võib olla põhjendatud huvi planeeringu koostamise vastu ja isikud kes on avaldanud selleks soovi.

 

Viljandi linnavalitsus kavatseb üldplaneeringu koostamisest ja kaasamise võimalustest teavitada kõiki linna halduspiires elavaid ja tegutsevaid isikuid masspostituse abil.

 

Kui soovite olla üldplaneeringu koostamisse kaasatud ja saada koostatava üldplaneeringu kohta infot personaalselt, on Teil võimalik esitada Viljandi linnavalitsusele sooviavaldus koos kontaktandmetega.

• Kaasamisavalduse veebivorm

• Kaasamisavalduse blankett

• Koostamisse kaasatavate isikute loetelu