29.10.20

Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

Keskkonnalubasid saab taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Linnavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

AS Viljandi Aken ja Uks keskkonnakompleksloa taotlus esitati arvamuse andmiseks 07. oktoobril 2020. Ettevõte taotles keskkonnakompleksloa muutmist. Ettevõte asub aadressil Pärnu mnt 20 ja Piiri tn 2a. Taotlus ja selle lisamterjalid on kättesaadav veebilehel Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

Keskkonnalubasid saab taotleda ja jälgida keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis. Keskkonnaload ja nende menetlemine on üldjuhul avalik. Üldsust teavitatakse keskkonnalubade menetlemise käigust elektrooniliselt portaalis Ametlikud Teadaanded.

Menetluses taotlused

Linnavalitsus teavitab avalikkust vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest.

ESRO keskkonnloa taotlus esitati arvamuse andmiseks 09. juulil 2020. Ettevõte taotles keskkonnaloa nr L.ÕV.VI-46725 muutmist. Ettevõte asub aadressil Puidu 11. Taotlus ja selle lisamaterjalid on kättesaadavad veebilehel  Ametlikud Teadaanded.

Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmiseks ja arvamuse andmiseks 14. juulil 2020. Ettevõte taotles keskkonnaloa nr L.JÄ/326765 jäätmete kõrvaldamiseks, jäätmetetaaskasutamiseks,  ohtlike  jäätmete  kogumiseks  või  veoks. Ettevõte asub aadressil Pärnu mnt 36. Taotlus ja selle lisamterjalid on kättesaadav veebilehel Ametlikud Teadaanded.

 

Lisinfo:

Villem Kutti

Viljandi Linnavalitsus

Keskkonnaspetsialist

Telefon: 58650636

E-post: villem.kutti@viljandi.ee


 

article-author: KRISTA KULL