Hooldusteenused ja erihoolekanne

28.02.18

Asutus

Info

 

SA Viljandi Haigla
Õendus- ja hoolduskeskus

Pärna tee 3, Jämejala küla

Hooldus-, hooldusravi-, rehabilitatsiooni- ja koduõendusteenus.

telefon: 435 4250, 5330 5340

e- post: kaja.koger@vmh.ee

Õendus-hoolduskeskuse juht Kaja Koger

MTÜ Hellenurme Mõis

Karksi vald

Ööpäevaringne üld- ja erihooldusteenus,

rehabilitatsioon ja koduõendus.

Osakonnad Valga maakonna Puka vallas Komsil ja Viljandi maakonna Karksi vallas.

telefon: 76 79 505, mob. 508 7113.
 e- post: hellenurme@hot.ee

Tegevdirektor Vambola Sipelgas

Karksi Kodu
Kivi 20, Karksi küla, Karksi vald

 

telefon: 472 7099

Juhataja Margit Aab

SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus

Lõhavere küla, Suure-Jaani vald

Iseseisev statsionaarne õendusabi, koduõendusteenus ja tasuline hooldusteenus.

437 2103; 5309 4055

e- post: ravikeskus@suure-jaani.ee

Juhataja Marika Tirmaste

Viljandi Päevakeskus

Aadress: Tallinna tn 5, Sakala Keskuse II korrus 

 

Toitlustamist, eakohast tegevust ning sotsiaalteenuseid võimaldav eakate ja puuetega inimeste päevakeskus.

telefon: 433 3940
e-post: vpk@viljandi.ee
Juhataja Marek Mumm

telefon: 433 3940, 5780 9007
e-post: vpk-hooldus@viljandi.ee Koduteenuste osakonna juhataja Tiiu Kurvits

MTÜ Päevakeskus Vinger

Posti 17, Viljandi

Päevakeskus igapäevaelu toetamiseks Viljandi maakonna täisealistele elanikele, kellel on vähemalt 80% töövõime kaotust ja psüühikahäire (vaimupuue).

Avatud: E-R kell 8-16

telefon: 433 0990,

Juhataja – tegevusjuhendaja Ruth Sepp:

telefon: 5342 9110

e- post: ruthsepp@hot.ee

MTÜ Töötoad

Leola 12A, Viljandi

Toetatud töökohtade loomine ja pidev uute töötamisvõimaluste otsimine täiskasvanud psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele, nende täiend- ja ümberõppe korraldamine ja võimetekohase tööga kindlustamine.

e-post: kaltsutitt@hot.ee

Juhatuse liikmed:

Viorica Kuusik ja Mati Tuuksam

MTÜ Singel Kodu

Paala tee 7, Viljandi

Toetatud elamise teenus on psüühikahäiretega isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises.

telefon: 5342 6033; 5567 9789

e-post: singelkodu@gmail.com 

MTÜ Singel Kodu

Kärstna Hooldekodu

Kärstna küla, Tarvastu vald

Lühiajalise ja pikaajalise hooldusteenuse osutamine eakatele ja puuetega inimestele.

telefon: 4358235,  517 6729

e- post: hooldekodu@tarvastu.ee

Juhataja Ly Kirt

Kõpu Hooldekodu

Viljandi mnt 11, Kõpu alevik

Üldhooldekodu tüüpi ööpäevane hoolekandeasutus eakate ja puuetega isikute elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks.

telefon:  +372 4396641

e- post: malle.vaher@kopu.ee

Juhataja Malle Vaher

Mõisaküla Hoolekandekeskus

Kiikre 15, Mõisaküla

Ööpäevane hooldus eakatele ja puuetega isikutele, koduteenused ja vältimatu sotsiaalabi.

telefon:  +372 436 4167
e-post: hooldekodu@moisakyla.ee

Juhataja Liivia Rannamaa

Avitar OÜ Viiratsi Hoolekandekeskus

Mõnnaste tee 2, Viiratsi, Viljandi vald

Sotsiaalhoolekandeteenus.

telefon: 439 4702

e-post: viiratsihk@gmail.com

Juhataja Lii Susi

telefon: 439 4369; 5198 3000

Pilistvere Hooldekodu

Kirivere küla, Kõo vald

Tagab hooldekodus elavatele eakate hoolduse, põetuse ja rehabilitatsiooni.

telefon: 437 8547
e-post: raja@koo.ee

Juhataja Raissa Kipper

Pärsti Pansionaat

Jämejala küla, Viljandi vald

Üldtüüpi hooldekodu eakatele ja teistele hooldust vajavatele täisealistele inimestele.

telefon: 435 4827; 5305 8809

e- post: pansionaat@parstivald.ee

Juhataja Erika Kiviloo

Pariisi Erihoolduskeskus

Villa küla, Tarvastu vald

Ööpäevaringne erihooldusteenus dementsetele ja/või psüühiliste erivajadustega inimestele,
kes on suunatud erihooldusteenusele sotsiaalkindlustusameti poolt,
või kes tavapäraselt elavad perekonnas ja vajavad lühiajalist hooldust.

telefon (24h): 435 1527

e- post: tarvastu@ gmail.com

Juhatuse liige Mare Pariis

telefon: 5341 2500

SA Abja Haigla

Järve 1, Abja vald

Hooldusravi-, koduõendus- ja sotsiaalhoolekandeteenus.

telefon: 435 5505

e- post: abjahaigla@hot.ee

Juhataja Maimu Paumere

Kolga- Jaani Hooldekodu

Aia 1, Kolga- Jaani alev, Kolga- Jaani vald

Üldhooldekodu tüüpi ööpäevane hoolekandeasutus eakatele ja puuetega isikutele.

telefon: 432 8275, 432 8268

e- post: kjaani@hot.ee

Juhataja Eda Protsin

SA Viljandimaa Hoolekandekeskus

Lastekodu 6, Viiratsi alevik, Viljandi vald

Eaka inimese hooldusteenus ja hooldus- põetusteenus.

üldtelefon: 434 2351

e-post: marge.tammesalu@viljandi.ee

Juhataja Marge Tammesalu

telefon: 434 2355; 5198 5427

Polli Hooldekodu

Polli küla, Karksi vald

Eakate ja puuetega isikute hooldamine ja rehabilitatsioon.

telefon: 434 1030; 5664 9545

e-post: polli.hooldekodu@karksi.ee

Juhataja Laine Ikonen