Eraldatud toetused

30.11.17

 

2018. aastaks eraldatud tegevustoetused

Kultuurivaldkond:

 • Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ - 40 000 eurot keskuse tegevuskulude katmiseks ja Viljandi Pärimusmuusika Festivali korraldamiseks;
 • EELK Viljandi Jaani kogudus - 15 000 eurot kirikuhoone ja kinnistu majapidamiskulude katmiseks ja koguduse igapäevatöö korraldamiseks;
 • EELK Viljandi Pauluse kogudus - 15 000 eurot koguduse tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Omavalitsuste Liit - 8500 eurot Turismiinfikeskuse tegevuseks, turismiinfo kogumiseks, süstematiseerimiseks ja jagamiseks;
 • SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus - 8000 eurot tegevuse juhtimiseks ja põhikirjaliste eemärkide täitmiseks;
 • Bonifatiuse Gild MTÜ - 6000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • EEKBKL Viljandi Baptistikogudus - 4000 eurot koguduse tegevusega seotud ürituste ja tegevuste teostamiseks ja kiriku hoone edasi ehitamiseks;
 • Viljandimaa Kammerkoor MTÜ - 2700 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Seasaare Näitemängi Selts MTÜ - 2000 eurot kultuuriliseks tegevuseks, ürituste läbiviimiseks, teatrietenduste lavastamiseks ja etendamiseks. Teatriõhtute korraldamiseks külalisteatritele;
 • Viljandi Lennukitehas MTÜ - 2000 eurot Ktegevuskulude katmiseks;
 • Klubi Ajaratas MTÜ - 1520 eurot seltskonnaõhtute korraldamiseks. Toetus onantud rendikulude katmiseks;
 • Teatrihoov MTÜ - 1500 eurot kultuuritegevuse (etenduskunstide residentuurid, avalikud kinoõhtud, teatriõhtud, performance'id, näitused, kontserdid, töötoad, festivalid) korraldamiseks;
 • Viljandi Fotoring MTÜ - 1500 eurot fotografeerimiseks, näituste organiseerimiseks ja läbiviimiseks, temaatiliste loengute / töötubade läbiviimiseks;
 • Tantsuklubi Sakala MTÜ - 1000 eurot seltskonnatantsutreeningute-, ürituste ja -koolituste läbiviimiseks ning nendel osalemiseks ja esinemiseks;
 • Sillad MTÜ - 1000 eurot erinevate loominguliste ürituste korraldamiseks Viljandi linnast, Eesti kultuuri tutvustamine ja Viljandi kooliõpilaste silmaringi laiendamiseks erinevatel Euroopa ja Aasia folkloorifestivalidel;
 • Maie Roosimaa FIE - 1000 eurot segarühma "Elurõõm", tantsurühma "Mulgi Marid" ja naisrühma "Leola" tegevuseks;
 • Musica Sacra MTÜ - 800 eurot kontserdikorralduseks, muusikatrükisteks ja ansambli "In Unison" tegevuseks;
 • Viljandi Naiskoor Eha MTÜ - 750 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Slaavi Kultuuri Ühing MTÜ - 500 eurot naisansambli Vesna tegevuseks;
 • Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus - 400 eurot ühskondliku muinsuskaitseliseks tegevuseks Viljandis;
 • Viljandimaa Naisselts MTÜ - 300 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Rahvakultuuriselts MTÜ - 200 eurot rahvatansuga tegelemiseks.

Pikaajalise lepinguga:

 • Evestuudio MTÜ - 12 500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Meeskoor Sakala MTÜ - 2500 eurot meeskoorimuusika viljelemiseks;
 • Viljandi Kultuuriselts Koit MTÜ - 2000 eurot Koidu Seltsimajas toimuva tegevuse koordineerimiseks, seal kultuuritegevuse võimaldamiseks;
 • Viljandimaa Rahvakunstiühing MTÜ - 400 eurot tegevuskulude katmiseks.

Kokku 131 070 €

 

Spordivaldkond:

 • Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ - 30 120 eurot jalgpalli arendamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks läbi treeningute, mängude ja ühiskondlike tegevuste;
 • Tenniseklubi "Fellin" MTÜ - 25 000 eurot aastaringse tennisemängu õpetamiseks Viljandi lastele ja noortele;
 • SA Holstre-Polli Vabaajakeskus - 15 000 eurot avalike tasuta teenuste osutamiseks;
 • Viljandi Käsipalliklubi HC MTÜ - 8000 eurot osalemiseks Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Balti Liigas ja Euroopa liigas;
 • Viljandi Uisutajad MTÜ - 2000 eurot põhikirjaliseks tegevuseks - uisutamise propageerimine Viljandi linnas, uisutamiseks vajalike tingimuste loomine ja parandamine;
 • Viljandi Sõudeklubi - 2000 eurot sõudespordile soodsate tingimuste loomiseks;
 • Viljandi Kergejõustikuselts Sakala - 2000 eurot kergejõustikualase tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • Viljandi Maadlusklubi Tulevik - 2000 eurot klubi liikmetele treeningvarustuse muretsemiseks;
 • Viljandi Lauatenniseklubi Sakala - 1500 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Motospordiklubi Nord MTÜ - 1000 eurot spordiklubi tegevuse arendamiseks ja korraldamiseks;
 • Korvpalliklubi Quercus - 1000 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Vana-Võidu Vibuklubi / Viljandi SK - 950 eurot vibuspordi arendamiseks Viljandimaal, maakondlike ja vabariiklike võistluste korraldamiseks, võistlustel osalemiseks;
 • Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised - 500 eurot sulgpalli trenni korraldamiseks Viljandis;
 • Viljandi Maleklubi CC Fellin - malespordi harrastamiseks ja spordiürituste korraldamiseks;
 • Võimlemisklubi Meetrum - 400 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Tervisespordiklubi Joosu - 150 eurot klubi tegevuskulude katmiseks.

Pikaajalise lepinguga:

 • Iluuisutamisklubi Tartu MTÜ - 1440 eurot Viljandi rühmade iluuisutamise treeninguteks;
 • Viljandimaa Spordiliit MTÜ - 1440 eurot Viljandimaa koolidevaheliste võistluste korraldamiseks.

Kokku 95 000 €

 

Sotsiaalvaldkond:

 • Viljandimaa Lasterikkad MTÜ - 16 039 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Päikesekillu Perekeskus MTÜ - 15 000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda - 11 000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Töötoad MTÜ - 8000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Pensionäride Liit - 6950 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Singel Kodu MTÜ - 5775 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Maakonna Pesionäride Ühendus - 1930 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Kurtide Ühing - 850 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Pimedate Ühing - 800 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Teeme MTÜ - 600 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm - 400 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Diabeetikute Selts - 300 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Reumaühing - 300 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Vaegkuuljate Ühing - 200 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Vaimupuudega Inimeste Tugiliit - 140 eurot tegevuskulude katmiseks.

Pikaajalise lepinguga:

 • Viljandimaa Südameliit - 500 eurot tegevuskulude katmiseks.

Kokku 68 984 €

 

2017. aastaks eraldatud tegevustoetused

Kultuurivaldkond:

 • Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ - 20 000 eurot tegevuskulude katteks;
 • Viljandi Vanamuusika Festival MTÜ - 20 000 eurot kontserttegevuse korraldamiseks;
 • EELK Viljandi Jaani Kogudus - 14 500 eurot kirikuhoone ja kinnistu majapidamiskulude katmiseks ja koguduse igapäevatöö korraldamiseks;
 • EELK Viljandi Pauluse Kogudus - 14 500 eurot koguduse tegevuskulude katmiseks;
 • Evestuudio MTÜ - 12 500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Bonifatiuse Gild MTÜ - 7000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • EEKBKL Viljandi Baptistikogudus - 4000 eurot koguduse tegevuskulude katmiseks;
 • Meeskoor Sakala MTÜ - 2500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Valge Saal MTÜ - 2300 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Kammerkoor MTÜ - 2000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Seasaare Näitemängu Selts MTÜ - 2000 eurot teatrialaste tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Kultuuriselts Koit MTÜ - 2000 eurot Koidu Seltsimaja tegevus- ja majanduskulude katmiseks;
 • Teatrihoov MTÜ - 1500 eurot kultuuritegevuse korraldamiseks Koidu Seltsimajas;
 • Sillad MTÜ - 1000 eurot erinevate loominguliste ürituste korraldamiseks Viljandi linnas ning Viljandi kooliõpilaste silmaringi laiendamiseks erinevatel Euroopa folkloorifestivalidel;
 • Klubi Ajaratas MTÜ - 1000 eurot seltskonnaõhtute korraldamiseks;
 • Viljandi Naiskoor Eha MTÜ - 750 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Fotoring MTÜ - 500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi-Line MTÜ - 500 eurot line-tantsu tundide läbiviimiseks Viljandi linnas;
 • Maie Roosimaa FIE - 500 eurot naisrühma "Leola" tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Invateater Karlanda MTÜ - 500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Vile MTÜ - 500 eurot koerte koolituste korraldamiseks Viljandi linnas;
 • Viljandimaa Rahvakunstiühing MTÜ - 400 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus MTÜ - 400 eurot ühiskondlikuks muinsuskaitseliseks tegevuseks Viljandis;
 • Viljandi Slaavi Kultuuri Ühing MTÜ - 350 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Maie Roosimaa FIE - 250 eurot segarühma "Elurõõm" tegevuskulude katmiseks.

Kokku 111 450 €

 

Spordivaldkond:

 • Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ - 28 145 eurot jalgpalli arendamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks läbi treeningute, mängude ja ühiskondlike tegevuste;
 • Tenniseklubi Fellin MTÜ - 25 000 eurot aastaringse tennisemängu õpetamiseks Viljandi lastele ja noortele;
 • Viljandi Rattaklubi MTÜ - 16 000 eurot rahvaspordiürituste läbiviimiseks ja noorte huvispordi edendamiseks ning treeningute läbiviimiseks;
 • Holstre-Polli Tervisekeskus SA - 11 580 eurot teenuste osutamiseks Viljandi ja selle ümbruse inimestele;
 • Viljandi Maadlusklubi Tulevik MTÜ - 1930 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Kergejõustikuselts Sakala MTÜ - 1930 eurot kergejõustikualase tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • Viljandi Sõudeklubi MTÜ - 1730 eurot akadeemilise sõudmise harrastamiseks, sportliku tegevuse propageerimiseks ja võimaldamiseks. Võistluste läbiviimiseks ja organiseerimiseks;
 • Viljandi Lauatenniseklubi MTÜ - 1440 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Spordiliit MTÜ - 1440 eurot Viljandimaa koolidevaheliste võistluste korraldamiseks;
 • Iluuisutamisklubi Tartu MTÜ - 1440 eurot Tartu Uisukooli Viljandi rühmade iluuisutamise treeningud Viljandi Jäähallis;
 • Motospordiklubi Nord MTÜ - 965 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Vana-Võidu Vibuklubi / Viljandi SK MTÜ - 950 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Maleklubi CC Fellin MTÜ - 600 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Spordiveteranide Koondis MTÜ - 500 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Urban Style MTÜ - 500 eurot JJ-Street Viljandi filialli tegevuskulude katmine;
 • Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised MTÜ - 400 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Võimlemisklubi Meetrum MTÜ - 350 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Tervisespordiklubi Joosu MTÜ - 100 eurot sportimisvõimaluste loomiseks.

Kokku 95 000 €

 

Haridusvaldkond:

 • Taibukate Teaduskool MTÜ - 8500 eurot tegevuskulude katmiseks.

Kokku 8500 €

 

Sotsiaalvaldkond:

 • Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus MTÜ - 16 000 eurot ühenduse ja Toidupanga tegevuskulude katmiseks;
 • Päikesekillu Perekeskus MTÜ - 14 000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda MTÜ - 10 000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Töötoad MTÜ - 8000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Pensionäride Liit MTÜ - 4200 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Naiste Tugikeskus MTÜ - tegevuskulude katmiseks;
 • Singel Kodu MTÜ - 2040 eurot toetatud elamise teenuse osutamiseks, kontoriruumi rendikulude katteks;
 • Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus MTÜ - 1950 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Pimedate Ühing MTÜ - pimedatele ja nende pereliikmetele mõeldud ürituste korraldamiseks;
 • Viljandi Kurtide Ühing MTÜ - 650 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Teeme MTÜ - 600 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Südameliit MTÜ - 500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Diabeetikute Selts MTÜ - 300 eurot diabeedihaigetele, nende pereliikmetele ja hooldajatele mõeldud ürituste korraldamiseks;
 • Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm MTÜ - 300 eurot vähihaigetele ja nende pereliikmetele mõldud ürituste korraldamiseks;
 • Viljandimaa Naisliit MTÜ - 300 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Invaühing MTÜ - 200 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Reumaühing MTÜ - reumahaigetele ja nende pereliikmetele mõeldud ürituste korraldamiseks;
 • Viljandi Vaegkuuljate Ühing MTÜ - 150 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandi Vaimupuudega Inimeste Tugiliit MTÜ - 140 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Viljandimaa Epilepsia Ühing MTÜ - 125 eurot epilepsiahaigetele, nende pereliikmetele ja hooldajatele mõeldud ürituste korraldamiseks;
 • Viljandimaa Kutsehaigete Ühing MTÜ - 100 eurot tegevuskulude katmiseks.

Kokku 63 035 €