Viljandi Linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

Kehtivad arengudokumendid:

Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 23 Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023

LISA Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023

ja

Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 24 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

LISA Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

 

Pooleliolevad menetlused

Uue arengukava ja eelarvestrateegia - Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ning Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 koostamine

5. augustil 2019 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025  eelnõu ja Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 eelnõu

 

27. mail 2019 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks suunatud Viljandi linna arengukava 2020-2025 projekt ja Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 projekt.

Projektid on töödokumendid, mis ootavad volikogu komisjonide poolt täiendamist ja parandamist. Viljandi Linnavolikogule esitatakse arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud esimeseks lugemiseks augustikuu istungile. Avalikustamine on kavandatud septembrisse ja eelnõude teine lugemine oktoobrisse.

 

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 51 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 52 Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe valimine

Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 otsus nr 74 Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine

 

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, reet.alev@viljandi.ee

 

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

6.05.19

 

 

Viljandi maakonna arengustrateegia dokumendid asuvad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu veebilehel alajaotuses Arendamine ja planeerimine. Link

 

Toimetaja: REET ALEV