Veoautoga linna sisenemise loa taotlemine

Kirjeldus

Viljandi linna haldusterritooriumil on üle 8-tonnise registrimassiga sõidukite liiklus keelatud ilma Viljandi Linnavalitsuse kirjaliku loata või kauba saatedokumentideta.

 Viljandi linn on jaotatud kaheks liikluspiirangu alaks:
  1) Viljandi linna haldusterritoorium (sissesõit lubatud kauba saatedokumentidega või linnavalitsuse loaga).
  2) Kesklinna tähistatud liikluspiirangu ala (sissesõit lubatud ainult linnavalitsuse loaga).

Maksumus

Loa väljastamine on tasuta.

Õigusakt Mootorsõidukite liiklemise korraldamine Viljandi linnas
Vastutaja

Claid Ježov

claid.jezov@viljandi.ee

5787 6914

Taotlemine Taotlus esitatakse läbi E-teenuste keskkonna