Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine rahvastikuregistrisse

Välisriigi dokumendid (Siseministeerium)

Kui Eesti elaniku ja Eesti kodaniku perekonnaseisuandmete muudatused on kinnitatud või tuvastatud välisriigis, on isik kohustatud esitama Eesti perekonnaseisuasutusele rahvastikuregistrisse kandmiseks vajalikud dokumendid 30 päeva jooksul perekonnaseisuandmetes toimunud muudatusest arvates.

Võõrkeelne dokument  peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde (välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne). Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud. Välisriigis väljastatud dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Dokumendi võib esitada rahvastikuregistrisse kandmiseks ükskõik millisele maakonnakeskuse omavalitsusele, sealhulgas Viljandi Linnavalitsusele.

Vajalikud dokumendid:

  • välisriigi perekonnasündmuse dokument;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Riigilõiv

Toiming on tasuta.