Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 14.06.2021

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada MiHo OÜ poolt koostatud töö nr „Üksikelamu  eelprojekt" aadressil Vaikuse tänav 9 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva 23 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Uku tänav T1 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • algatada Riia mnt 60, Riia mnt 62 ja Riia mnt 66 detailplaneering;
 • kehtestada Viljandi maakond, Viljandi linn Vilja tn 13 ja Vilja tn 13a kinnistute detailplaneering;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on kinnistul Tallinna tn 4a ärihoone ehitusprojekti koostamise aluseks.

Lähemalt: planeeringuteenistuse juht Jaak Reinula, telefon 435 4743; peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Muudes küsimustes otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk 2020. a majandusaasta auditeeritud aruanne, katta aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt ja suurendada kohustuslikku reservkapitali.

Lähemalt: abilinnapea Kalvi Märtin, telefon 435 4713

 

Rahandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavolikogu 26.05.2016 määruse nr 89 „Reservfondi kasutamise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel Viljandi Linnavalitsuse haldusametile kuni 20 000 eurot Talli tänav 9 tiigi likvideerimiseks;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 05.11.2018 määruse nr 22 „Koolieelse lasteasutuse toidu- ja õppekulu arvestamise, maksmise ja soodustuse taotlemise kord" § 4 lõiget 1.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2021. aasta I taotlusvooru Viljandi Noortevolikogu projektitoetused;
 • määrata Viljandi linna 2021. aasta III taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused;
 • Määrata Viljandi linna 2021. aasta III taotlusvooru kultuurivaldkonna ja spordivaldkonna projektitoetused.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • korraldada läbirääkimistega pakkumise korras avalik konkurss ,,Sakala Keskuse kohvikuruumide üürile andmine";
 • anda VLND Food Truck OÜ kasutusse Koidu tänava katastriüksusel, Carl Robert Jakobsoni tänav 18 kinnistu hoovivärava esisel sõiduteel maa-ala pindalaga 15 m² VLND Burgeri toiduauto parkimiseks ning tänavatoidu müümiseks üksikuteks päevadeks ajavahemikus 03.07.2021 – 31.09.2021.

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist