Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 10.01.2022

Haldusküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Kinnistule aadressiga Ranna pst 7 hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Vaikuse tn 26 võõrandamine";
 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 03.01.2022 korraldus nr 11 „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga". Anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvat kinnistut aadressiga Vaikuse tn 13 koormava tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 17489650, võõrandamiseks ning nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse tn 13, kinnistusregistriosa nr 16105050 kolmandasse  jakku  kantud  tasulise  hoonestusõiguse,  kinnistusregistriosa  nr 17489650 koormamiseks hüpoteegiga;
 • pikendada Prisma NET OÜ kasutuses olevate maa-alade kasutust perioodiks 01.01-31.12.2022:

1. Viljandi linnale kuuluval Uku tänav T1 kinnistul paiknev maa-ala pindalaga 2 m²;

2. Viljandi linnale kuuluval Carl Robert Jakobsoni tänav T1 kinnistul paiknev maa-ala pindalaga 2 m²;

3. Viljandi linnale kuuluval Põhja puiestee T1 kinnistul paiknev maa-ala pindalaga 2 m²;

4. Viljandi linnale kuuluval Riia maantee T1 kinnistul paiknev maa-ala pindalaga 2 m².

Kasutusse antavatel maa-aladel asuvad olemasolevad reklaamikandjad;

 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse haljastuskomisjon koosseisus:

Esimees                  valdkonda kureeriv abilinnapea

Aseesimees            haldusameti juhataja

Sekretär                  haljastuse ja heakorra spetsialist

Liikmed                 peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja

                               keskkonnaspetsialist

linnakunstnik

Viljandi Linnahoolduse esindaja

arborist (jooksva hankelepingu partner)

dekoratiivhaljastuse hooldaja (jooksva hankelepingu partner) esindaja

maastikuarhitekt Piret Pallase

dendroloog Tiina Viir

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati

 • rahuldada OÜ Nikollo vaie osaliselt ja muuta ettekirjutuses selle täitmiseks antud tähtaega, määrates uueks tähtajaks 23.01.2022;
 • algatada kinnistu Ploomi tn 22 (pindala 702 m², sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord".

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Rahandusküsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile II lugemisele määruse eelnõu „Viljandi linna 2022. aasta eelarve kinnitamine".

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 60 „Viljandi linna aastapreemia" muutmine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 59 „Viljandi linna aasta noore preemia" muutmine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 65 „Viljandi linna teatripreemia" muutmine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 64 „Viljandi linna spordipreemia" muutmine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 62 „Viljandi linna kultuuripreemia" muutmine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 24.09.2015 määruse nr 61 „Viljandi linna elutöö preemia" muutmine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Esindajate määramine Viljandi linna huvikoolide hoolekogudesse";
 • kooskõlastada SA Viljandi Jäähall hinnakiri järgmiselt:

1.1. Piletite hinnad:

1.1.1. Lapsed, noored, pensionärid                                                              3 eurot

1.1.2. Täiskasvanud (alates 18. eluaastast)                                                   5 eurot

1.1.3. 10 korra pilet lastele, noortele, pensionäridele                                  27 eurot

1.1.4. 10 korra pilet täiskasvanutele (alates 18. eluaastast)                          45 eurot

1.1.5. Hooaja pääse lastele, noortele, pensionäridele                                   125 eurot

1.1.6. Hooaja pääse täiskasvanutele (alates 18. eluaastast)                          250 eurot

1.1.7. Hooaja pääse koos uiskudega lastele, noortele, pensionäridele         150 eurot

1.1.8. Hooaja pääse koos uiskudega täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) 300 eurot

1.1.9. Kogu jääväljaku kasutamine    E-R 8.00-15.00                                130 eurot/tund

                                                           E-R 15.00-20.00, L-P                      150 eurot/tund

1.2. Teenuste hinnad:

1.2.1. uiskude laenutamine                                                                           3 eurot/tund

1.2.2. uiskude teritamine                                                                             10 eurot/paar

 

Tunni pikkus jääväljaku kasutamise mõistes on 50 minutit.

 

 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta kultuuripreemiad";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta laste- ja noortesõbraliku ettevõtte preemia";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta aasta noore preemia";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta spordipreemiad";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta teatripreemia";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna elutöö preemia";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta aastapreemia";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta ettevõtluse edendaja".

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine neljal juhul;
 • hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine;
 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kahel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati Jaak Joala monument jaanuarikuu jooksul praegusest asukohast ära viia.

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist