Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.04.2021

05.04.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • SA Perekodu nõukogusse liikmeõigusi teostava isiku nimetamine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Rahandusküsimustes otsustati kinnitada Viljandi linnavalitsuse ja Viljandi linnavalitsuse hallatavate asutuste ametiautode vastutavad isikud ning ametiautode garažeerimise kohad.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Osaühingu Reaalprojekt poolt koostatud töö „Uue tänava rekonstrueerimine lõigul Tallinna tn – Allika tn" ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 18.02.2019 määruse nr 4 „Projektide läbivaatamise komisjoni põhimäärus" § -i 5;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on Viljandi Järveotsa arendusala kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • lõpetada haldusametil tähtajatu rendileping Floreas Viljandi OÜ-ga 1. septembril 2023 seaduses ja lepingus ettenähtud alustel;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile asukohaga Riia mnt 32a korter nr 35;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 01.03.2021 korraldusele nr 93 läbi viidud kirjalik enampakkumine „Avaliku konkursi korraldamine Sakala Keskuse kohvikuruumide üürile andmiseks kirjaliku enampakkumise teel" nurjunuks;
 • anda Park Hotell Viljandi kasutusse kinnistul aadressiga Raekoja park maa-ala pindalaga ligikaudu 42 m². Maa-ala kasutatakse suveterrassi rajamiseks, kus Park Hotell Viljandi pakub hoones asuva kohviku ja restorani menüüd;
 • tunnistada riigihanke „Mõisapargi teede ja valgustusrajatise ehitustööd" edukaks pakkumuseks AS EVIKO ja EVIKO Infra OÜ ühispakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus;
 • kooskõlastada Viljandi Rannakohvik Bangalo OÜ müügikoha rannakohviku Bangalo paiknemine Viljandi järve rannaalal;
 • korraldada riigihange „Remonditööd Viljandi Linnavalitsuse objektidel 2021-2022";
 • korraldada riigihange „Uue tänava rekonstrueerimistööd".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli töötajate struktuur, koosseis ja töötasu määrad;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 29. aprilli istungile määruse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 29.08.2012 määruse nr 128 „Sakala Keskuse põhimäärus" kehtetuks tunnistamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 29. aprilli istungile määruse eelnõu  „Toetuse andmine TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiale UNESCO pärandi ja rahvakunsti loovlinna koordineerimiseks ning  2021. aasta tegevuste korraldamiseks".

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist