Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsus tegi linnavolikogule ettepaneku tõsta sünnitoetust ning toetada Ugala Teatrit ja Viljandi Kultuuriakadeemiat

14.01.2021

 

Viljandi linnavalitsus saatis esmaspäevasel istungil linnavolikogule menetlemiseks 2021. aasta Viljandi linna eelarve eelnõu koos muudatusettepanekutega, mille hulgas on ka ettepanekud tõsta sünnitoetust ning toetada Ugala Teatrit ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat.

Linnavalitsus soovib tõsta sünnitoetust 600 euroni . „Tegime ettepaneku tõsta sünnitoetust üle kahe korra, et vältida sellega elanike soovi suurema toetuse saamiseks end pidevalt ühest omavalitsusest teise ümber registreerida," ütles Viljandi linnapea Madis Timpson. Sünnitoetuse suurus Viljandi linnas on hetkel 250 eurot.

Viljandi linna 2021. aasta eelarve eelnõu II lugemiseks tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku toetada ka Ugala Teatrit 10 000 euroga. „Ugala Teater on olulise tähtsusega kultuuriasutus linnas, mis toob Viljandisse külalisi ka väljastpoolt linna, " ütles Timpson.  Ugala Teater kasutab toetust ekskursioon-lavastuse „Viljandi lood ja legendid" ettevalmistamiseks.

Samuti tegi linnavalitsus ettepaneku toetada Tartu Ülikooli Kultuuriakadeemiat 10 000 euroga ettevõtlusõppe inkubatsiooniprogrammi loomiseks. „See programm peaks aitama kaasa loomeettevõtluse arengule Viljandis ja Eestis laiemalt" ütles Timpson. Ta lisas, et linna soov on olla TÜVKA-le toetav partner inkubatsiooniprogrammi ülesehitamises, mille tulemusena võiks Viljandi linn tulevikus olla Eesti loomeettevõtluse üks maamärke.

Viljandi linna 2021. aasta eelarve eelnõu koos ettepanekutega läheb II lugemisele Viljandi Linnavolikogu 28. jaanuari istungile.

 

Lähemalt: Viljandi linnapea Madis Timpson, telefon 435 4711