Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsus kutsub Viljandi ruumilisele arengule kaasa mõtlema

15.11.2022

Viljandi linnavalitsus ootab kuni 15. detsembrini Viljandi linna üldplaneeringu koostamisse linnaruumi arengut puudutavaid ideid ja ettepanekuid.

Abilinnapea Kalvi Märtin kutsub kõiki huvilisi oma ettepanekuid esitama. „Kindlasti on inimeste ootused linnaplaneerimises muutunud, võrreldes ajaga, mil praegu kehtivat üldplaneeringu kehtestasime. Selleks aga, et uus üldplaneering neid ootuseid rahuldaks otsustasime läbi viia ideekorje. Kutsungi kõiki viljandlasi linna ruumilisele arengule kaasa mõtlema ning oma mõtted kirja panema!" ütles abilinnapea.

Üldplaneering on linna ruumilise arengu peamisi dokumente, mis reguleerib linna territooriumil üldiseid ehitus- ja kasutustingimusi. Ideede esitamisel ei ole ajalisi ega majanduslikke piiranguid ning ettepanekute tegemine on anonüümne. Esitatud ideede kasutamist kaalutakse ja neid arutatakse edasisel üldplaneeringu koostamisel.

Oma ettepaneku saab esitada läbi kaardirakenduse, mis avaneb lingilt Viljandi linna üldplaneeringu ideekorje. Kaardirakenduses avaneb kasutusjuhend, kuidas oma ideid ja ettepanekuid saab esitada.

Ideid on võimalik esitada ka Viljandi linnavalitsuses tööajal, leppides selleks varasemalt aeg kokku telefonil 5194 7991 või e-posti aadressil katrin.kell@viljandi.ee

Rohkem infot leiab Viljandi linna kodulehelt: https://www.viljandi.ee/koostamiseluldplaneering

 

Lähemalt: ehitusprojektide spetsialist Kätrin Kell, telefon 5194 7991, e-post katrin.kell@viljandi.ee