Uudised ja teated

Linnavalitsus kinnitas Viljandi linna esimeste klasside nimekirjad

29.04.2021

Linnavalitsuse elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjon kinnitas 27. aprillil esimestesse klassidesse astujate nimekirjad.

Abilinnapea ja elukohajärgse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjoni esimees Janika Gedvil nentis, et sellel aastal laekus Kesklinna ja Paalalinna kooli soovijate avaldusi rohkem kui on koolis õppekohti. „Kahjuks kõik kooliminejad sellel aastal soovitud kooli astuda ei saa. Seega said eelisjärjekorras Paalalinna ja Kesklinna kooli need, kelle rahvastikregistri järgne elukoht on Viljandi linn, kes elab soovitud koolile lähemal või kelle elukohaandmete registrisse kandmise aeg on varasem," ütles Gedvil, „Kõik meie põhikoolid on omanäolised ning väga hea tasemega ja kõikide koolide lõpetajad on edaspidi elus hakkamasaavad inimesed." Gedvili sõnul tehakse õpilastele, kes Paalalinna või Kesklinna kooli nimekirjast välja jäid ettepanek asuda õppima Jakobsoni kooli.

Komisjoni tegi otsuse 26.02.2018 Viljandi linnavalitsuse kinnitatud määruse „Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord" põhjal.

27. aprilli otsuse järgi asub Kesklinna kooli sel aastal õppima 72 õpilast, Paalalinna kooli 47 ning Viljandi Jakobsoni kooli 66 õpilast. Neile, kes veel suve jooksul Viljandisse kolivad ja soovivad oma lapse kooli panna saavad avalduse esitada vaid Jakobsoni kooli astumiseks. Jakobsoni koolis on veel kuus vaba kohta ning peale 30. aprilli laekuvate taotlustega tegeleb kool ise.

Viljandi Kaare Kooli õpilaste arv selgub laekunud avalduste ja nõustamiskomisjoni soovituste põhjal.

 

Lähemalt: haridusspetsialist Riina Viileberg, telefon 435 4764