« Tagasi

15. jaanuarini saab esitada taotlusi huvikooli õpetasust vabastuse saamiseks

Õppetasust vabastust on võimalik taotleda, kui peres õpib huvikoolis või huvikoolides 3 või enam last, kui peres kasvab 4 või enam last, kui pere saab toimetulekutoetust või kui pere kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast alampalgast.

Taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas. Kevadperioodiks (jaanuar – mai 2021) vabastuse saamiseks tuleb taotlus esitada 15. jaanuariks. Taotlust saab esitada e-keskkonnas spoku, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel ülamenüüst e-teenused.

Võimalus taotleda vabastust huvikooli õppetasust kehtib nii linna enda huvikoolide (Muusikakool, Spordikool, Kunstikool ja Huvikool)  kui ka erahuvikoolide õpilastele. Vabastust saab taotleda ühe lapse kohta ühele huviringile, va toimetulekutoetust saav pere, kes saab vabastust taotleda kõigi laste kõikidele huviringidele. Taotleva lapsevanema ja laste rahvastikuregistrijärgne elukoht peavad olema samad.

Hiljem kui 15. jaanuar saabunud taotluseid menetletakse jooksvalt kuupõhiselt ning vabastus määratakse alates vastavast kuust kuni kevadperioodi lõpuni.

Täpsemalt saab korraga tutvuda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020016

 

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, telefon 435 4755, e-post vilja.volmer-martinson@viljandi.ee