« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 28.09.2020

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • muuta alates 01.10.2020 Viljandi Linnavalitsuse 28.08.2018 määrust nr 16 „Viljandi Muusikakooli õppetasude kinnitamine" ja kinnitada eelastme lasteaia rühmategevuse tasuks 15 eurot ja üheaastase helitehnoloogia õppekava üldhariduskoolide õpilastele tasuks 0 eurot;
  • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine 62 juhul.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada Melotrix Grupp OÜ poolt koostatud töö nr 2018/06/IV „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Paala tee 48 ja anda ehitusloa taotlejale Valdur Madile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
  • määrata garaaži, aadressiga Suur-Kaare tn 35c/9 teenindamiseks vajaliku maa piirid ja pindala 19 m²;
  • kinnitada konkursi ,,Värvid linna 2020" läbiviimisega seotud toimingute tegemiseks komisjon koosseisus: Kristi Kangilaski (komisjoni esimees, linnakunstnik), Kalvi Märtin (abilinnapea), Olav Remmelkoor (arhitektuuriameti juhataja, peaarhitekt), Jaak Reinula (juhtivarhitekt), Jaan Lukas (ehituse peaspetsialist), Monika Vestman (kultuuriväärtuste spetsialist), Hans Priks (ehitusinspektor);
  • muuta Viljandi Linnavalitsuse 17.02.2020 korralduse nr 75 „Teenindusmaa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine, riigimaale hoonestusõiguse seadmine" punkti 4 ja sõnastada see järgnevalt: „Maa maksustamishind on 30 (kolmkümmend) eurot. Ehitise eeldatav püsimise aeg on 50 aastat."

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • seada tähtajatult sidevõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks sundvaldus Viljandi linnas, C. R. Jakobsoni tn 23a // 23b Telia Eesti AS kasuks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist