« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 24.08.2020

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • mitte rahuldada Avo Põderi vaiet Viljandi Linnavalitsuse projektide läbivaatamise komisjoni 28.07.2020 otsuse peale;
 • kinnitada FIE Sulev Ilvese poolt koostatud töö nr 2020/02 „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Tuisu tänav 15 ja anda ehitusloa taotlejale Evelin Elbagile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada ROK-Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 2020/02 „Korterelamu Viljandisse" aadressil A. Maramaa puiestee 24 ja anda ehitusloa taotlejale ROK-Projekt OÜle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada OÜ Visahing Designer Agency poolt koostatud töö nr 260520 „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Tuisu tänav 14 ja anda ehitusloa taotlejale OÜ Visahing Designer Agencyle ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • määrata restaureerimistoetus 500 eurot Posti tn 42a hoone tänavapoolse välisukse vahetamiseks.
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Tamme tn 5 püstitatava kuni kahekorruselise kolme ja enama korteriga korterelamu püstitamise ehitusprojekti koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse kinnisvara haldusametile 2000 eurot raekoja valvesüsteemi uuendamiseks.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda avaliku ürituse luba Viljandi Paalalinna Koolile vilistlaste kokkutuleku korraldamiseks 29. august 2020 kell 17.00 – 30. august 2020 kell 02.00 Viljandi Paalalinna Koolis ja selle sisehoovis;
 • määrata õpilasstipendium suurusega 100 eurot:
 1. Katariina Marie Remmelkoor
 2. Robert Oja
 3. Marie Lubi
 4. Kaisa Jaadla
 5. Arabella Koger
 6. Bert Kotsar;
 • määrata Viljandi linna nimelised kõrghariduse aastastipendiumid 2020/2021 õppeaastaks järgnevalt :
 1. Carl Robert Jakobsoni nimeline stipendium – Allotar Kadak, Eesti Maaülikooli veterinaaria IV kursus;
 2. Friedrich Kuhlbarsi nimeline stipendium – Annika Kutti, Tartu Ülikooli loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis õppekava III kursus;
 3. Johann Köler nimeline stipendium – Mari-Liis Seer, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kunstide ja tehnoloogiaõpetaja magistriõppe II kursus;
 4. Johan Laidoneri nimeline stipendium –Mihkel Braun, Tartu Ülikooli ajaloo bakalauruse I kursus; 
 5. Jaan Lattiku nimeline stipendium – Mirell Šmidt, Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas meedia ja reklaamidisain I kursus;
 6. August Maramaa nimeline stipendium – Lisanne Nääb, Tartu Ülikool bioloogia ja elustiku kaitse III kursus;
 7. Dr. Mats Nõgese nimeline stipendium – Egert Neverovski, Tartu Ülikool arstiteaduse bakalauruse II kursus;
 8. Karl Papello nimeline stipendium –Mai-Triin Kaseoja, Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehitus II kursus;
 9. Jaan Tõnissoni nimeline stipendium – Tiina Braun, Tartu Ülikool sotsioloogia ja infoteadus II kursus.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Reklaamtreiler OÜ kasutusse Viljandi linnale kuuluval kinnistul nr 390450 (lähiaadress Tallinna tänav) paikneva maa-ala pinnaga 13 m². Maa-ala kasutatakse reklaamtreileri paigaldamiseks ajavahemikul 24.08.2020 – 13.09.2020;
 • nda San-Erika Ehituse OÜ kasutusse Viljandi linnale kuuluval kinnistul nr 4205250 (lähiaadress Järve tänav) asuv maa-ala pindalaga 100 m². Maa-ala antakse San-Erika Ehituse OÜ kasutusse tasuta ajavahemikul 24.08.2020 – 31.10.2020;
 • lubada Sakala Keskusel anda keskuse suur saal 01.10.2020 ajavahemikus 11:00 -18:00  Eesti Muusikanõukogu kasutusse renditasuta;
 • lubada LC Viljandi Fellin MTÜ-l 29.08.2020 18:00 – 23:00 kasutada tasuta Laidoneri plats 5 sisehoovi heategevuskohviku Räim ja Rabarber avamiseks.

Lähemalt: ehituse peaspetsialist Jaan Lukas, telefon 435 4717

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda Vello Jankele sõidukijuhi teenindajakaart tähtajatult;

algatada 2021. aasta kaasava eelarve menetlus.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist