« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 17.08.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati anda volitused piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks, arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kolmel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes määrati 2020. aasta III vooru loomestipendiumid alljärgnevalt:

Jüri Tamtik, 200 eurot 21. luulevalimiku „Valguseoks" välja andmiseks;

Reet Post, 450 eurot laste klaveripalade kogu „Kirke noodivihik" koostamiseks ja välja andmiseks.

2020. aasta III vooru spordistipendium 250 eurot määrati Sille Puhule osalemiseks seiklusspordi osavõistlustel European Series in Adventure Racing (AREuroSeries) International Championships of the Czech Republic in Team Extreme Race Tšehhis Eesti esindusvõistkonnas.

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimustes kinnitati riigihanke „Väliheakorratööd Viljandi linna kinnisvaraobjektidel" otsused ja tunnistati SOL Baltics OÜ pakkumus vastavaks, kuna see vastab riigihanke alusdokumentides sätestatud vastavustingimustele. Edukaks pakkumuseks tunnistati SOL Baltics OÜ pakkumus maksumusega 462 240 eurot, millele lisandub käibemaks;

 

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati algatada kinnistu aadressiga Metsküla tee 1  detailplaneering ja kinnistu Tallinna tänav 50 detailplaneering.

 

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

 

Majandusküsimustes otsustati tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 20.07.2020 korraldus nr 319  ja muuta hoonestusõiguse lepingut;

 

anda Viljandi Avatud Noortetoa kasutusse tasuta Lastepargi territoorium 29.augustil 2020.

Kinnistut kasutatakse laste, noorte ja nende vanemate teavitamiseks huvitegevuse võimalustest Viljandi linnas ning uue õppeaasta alguse tähistamiseks. Sündmuse nimi on Huvimäss.

 

Lähemalt: majandusameti ehituse peaspetsialist Jaan Lukas, telefon 435 4717

 

Lugupidamisega

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja