« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 08.06.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • anda luba asendushooldusteenusel viibiva lapse ajutiselt perekonda andmiseks;
 • anda volitus piiratud teovõimega isikunimel asjade ajamiseks ja arvelduskontokasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikoolide õppetasu maksmisest vabastamine;
 • muuta MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus 2020. aasta tegevustoetuse kasutusotstarvet ja kinnitada selleks Eesti Pärimusmuusika Keskuse tegevuste planeerimine ja elluviimine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange „Viljandi jäätmejaama projekteerimistööd";
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Vaikuse tänav 19 tasulise hoonestusõiguse seadmise leping Kaisa Rehandiga ja Juhan Rehandiga ja kinnitada hoonestusõiguse võõrandamise hinnaks 22 152 eurot;
 • anda V Motors OÜ (kasutusse Turu tn 14 kinnistul viis parkimiskohta kahe alana üldpindalaga 67 m². Maa-alasid kasutatakse Volkswageni uute mudelite tutvustamiseks 13.06.2020 ajavahemikus 00.00 – 18.00;
 • anda Reklaamtreiler OÜ kasutusse Valuoja puiesteel Valuoja pst 13a maaüksuse ees asuvas parklas ja Tallinna tänaval Tallinna tn 99a maaüksuse ees paiknevad maa-alad kogupindalaga 26 m². Maa-aladele paigaldatakse reklaamtreilerid ajavahemikul 09.06.2020 - 06.07.2020;
 • anda Lauri Tõnisalu kasutusse Viljandi linnale kuuluval kinnistul aadressiga Eha tn 5 asuv maa-ala pindalaga 150 m². Maad kasutatakse Jakobsoni tn 26a kortermaja ehituse perioodil 08.06.2020 – 01.08.2021.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda FIE- le Jaak Mänd  (registrikood 10740519) taksoveoluba tähtajatult;
 • kinnitada Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 ülevaatamise komisjoni koosseis ja tööplaan.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist