« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.01.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada Viljandi linna munitsipaallasteaedades lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad 2020. aastal järgmiselt:
  1. Lasteaiaõpetaja töötasu 1184 eurot;
  2. Magistrikraadiga või sellega võrdustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu 1315 eurot.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada OÜ ODA poolt koostatud töö nr 19-05 «Tartu tn 15 ärihoone rekonstrueerimine ja laiendus» aadressil Tartu tänav 15 ja anda ehitusloa taotlejale Sten-Mark Mändmaale ehitusluba ehitise laiendamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • esitada linnavolikogule teisel lugemisel menetlemiseks määruse eelnõu «Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord»;
  • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu « Loa andmine kinnisvara maaklerteenuse ostmiseks».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

  • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 26.08.2019 korraldus nr 406 «Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks»;
  • anda Hansa Electra OÜ-le taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist