« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.10.2020

  • kehtestati Viljandi Päevakeskuse koduteenuste hinnad alates 01.01.2021 alljärgnevalt:

Teenuse saaja

Teenuse mahu ühik

Hind

Viljandi linna täisealine isik

1 tund

4,50

Viljandi linnas elav, kuid Eesti Rahvastikuregistri järgselt teise kohaliku omavalitsuse üksuse täisealine kõrvalist abi vajav isik

1 tund

12,00

 

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

määrata Viljandi linna aasta õpetaja 2020 aunimetused järgmiselt:

aasta noor õpetaja 2020 - Ksenia Borovichuk Viljandi Krõllipesa Lasteaia õpetaja.                                      

aasta õpetaja 2020 - Kristi Potter Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja.                                                   

teenekas õpetaja 2020 - Aarne Kõiv Viljandi Spordikooli treener.

aasta haridusasutuse juht 2020 – Aavo Palo Viljandi Paalalinna Kooli direktor.     

Ühtekokku esitati linna aasta õpetaja aunimetusele 18 haridustöötajat.

  • saata Viljandi Linnavolikogu 29. oktoobri istungile menetlemiseks Viljandi Linnaraamatukogu kasutuseeskiri;
  • korraldada riigihange „Männimäe jalgpallihalli projekteerimis-ehitustööd".

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • kinnitada DAGOpen OÜ poolt koostatud töö „Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse eelprojekt" aadressil C.R.Jakobsoni tänav 2a ja anda ehitusloa taotlejale Sihtasutusele Viljandi Haigla ehitusluba ehitise püstitamiseks;
  • kinnistu Riia mnt 68 detailplaneeringu kehtestamine.

 

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

 

Majandusküsimustes vaadati üle Tartu tänava liikluskorraldus. Tallinna, Tartu ja Lossi tänavate projekteerimisel aastatel 2016-2017 koostati ehitusprojektid sellise arvestusega, et liiklus Tartu tänaval jääb ühesuunaliseks, kuid hakkab toimima suunaga  Tallinna tänavalt Lossi tänava poole. Samuti muudeti projektiga Lossi tänava (Kauba – Tartu lõigus) liikluskorraldust, mis muudeti kahesuunaliseks.

Hetkel kehtib Tartu tänaval (Lossi – Tallinna lõigus) ühesuunaline liiklus suunaga Lossi tänavalt Tallinna tänava poole.

Peatselt jõuab lõpule Tallinna tänava rekonstrueerimine ning töövõtjal on vajalik teada, kuidas lahendada Tallinna – Tartu tänavate ristmiku liikluskorraldus (liiklusmärgid, teekatte märgistus). Seoses eeltooduga otsustas Viljandi Linnavalitsus Tartu tänava liikluskorraldust muuta alljärgnevalt: Muuta Tartu tänav ühesuunaliseks Lossi tänavast alates, suunaga Tallinna tänavalt Lossi tänava poole. Lossi tänav muutub kahesuunaliseks lõigul Tartu tänav kuni Väike- Turu tänav

  • korraldada riigihange „Elektrienergia Viljandi linnale aastateks 2021-2023"

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

 

Muudes küsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu 29. oktoobri istungile menetlemiseks määruse eelnõu Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 määruse nr 40 „Veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel" muutmine ja täiendamine;

  • Viljandi Linnavalitsus kiitis heaks Viljandi Rotary klubi ettepaneku sooviga rajada Viljandi linna Valuoja haljasalale kettagolfi park. Klubi finantseerib pargi ehituse ja võtab alal paikneva saare niitmise ja korvide ning viskealade korras hoidmise kohustuse. Eesmärgiks on linnakodanike ja külaliste liikumisharjumuste mitmekesistamine, pargi väärtustamine ja turvalisus.

 

Istungi ülevaate koostas:

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja