« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 04.05.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 09.12.2019 korraldust nr 564 «2020. aasta I vooru sotsiaalvaldkonna projektitoetuste määramine».

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2020. aasta esindusmeeskonna toetus järgmiselt:
 1. Viljandi Käsipalliklubi HC MTÜ-le summas 6 500 eurot;
 2. Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ-le summas 13 000 eurot;
 • määrata Viljandi linna 2020. aasta noortespordi toetus Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ-le summas 14 500 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • lubada Viljandi linnaraamatukogul kehtestada viivisevaba periood kuni riikliku eriolukorra lõpuni;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 «Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord» muutmine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba W VARA OÜ-le kuuluvatele hoonetele aadressidel Künni tänav 15 ja Künni tänav 17;
 • määrata jagamisel moodustatavate katastriüksuste aadressideks Väike-Kaare tn 16 ja Edela tn 2c ning määrata mõlema katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi kasuks Oja tee 10 // Metsakalmistu maakaabelliini ja mastitõmmitsa püstitamiseks ning Oja tee maakaabelliini ja liitumiskapi püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada Viljandi Linnavolikogu 30.01.2020 otsuse nr 161 alusel korraldatud kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kirjaliku enampakkumise võitjateks järgmised kõrgema hoonestusõiguse omandamise tasu pakkumise teinud osalejad:
 1. Tradezone OÜ / Tuisu 14 / 18 100 €
 2. Martin Simonlatser / Tuisu 16 / 21 151 €
 3. Toivo Miländer / Tuisu 18 / 42 615 €
 4. Henry Vessenberg / Tuisu 20 / 35 200 €
 5. Rünno Kivilaan / Vaikuse 17 / 23 730 €

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042