« Tagasi

Viljandi jäätmejaama töökorraldus eriolukorra ajal

Viljandi jäätmejaamas kehtestatakse töötajate ja klientide kaitseks erimeetmed.

Ilma tungiva vajaduseta palutakse vältida jäätmejaama külastamist.

Võimalik on tellida suurjäätmete vedu, suuri ehitisprahi konteinereid või liigiti kogutavate jäätmete tarbeks 1m3 suuruseid Big-Bag kotte. Lisinfo ja tellimine keskkonnateenused.ee ja telefonil 1919.

Juhul, kui jäätmejaama külastamine on vältimatu, tuleb arvestada järgmiste erimeetmetega: 

  • Jäätmejaama territooriumile tohib korraga siseneda üks jäätmevaldaja ning lähikontakt operaatoriga on keelatud. 
  • Oma järjekorda tuleb oodata märgitud ootekohas sõidukist väljumata kuni operaator annab loa jäätmejaama sisenemiseks.
  • Jäätmete eest tasumine toimub ainult maksekaardiga. Lepingulised (garantiikiri) kliendid teenindatakse arvega.
  • Jäätmejaama operaator ei saa aidata suuremate jäätmete mahalaadimisel ja võib seega keelduda selliste jäätmete vastuvõtmisest, kui jäätmevaldaja ei ole ise võimeline jäätmeid ettenähtud kohta või konteinerisse maha laadima.
  • Jäätmeid võetakse vastu ainult jäätmevaldajatelt, kes kasutavad nõuetekohaseid kaitsevahendeid ja kinnitavad, et ei ole haigestunud või olnud kokkupuutes viirusekandjatega.

Pea meeles, et nakkusohtlikke jäätmeid nagu kasutatud salvrätikuid, kaitsemaske, kindaid jm sisaldavad prügikotid tuleb tugevalt sulgeda. Kui oled haigestunud, peata jäätmete sorteerimine ja kogu kõik jäätmed ühte segaolmejäätmete kotti.

Kui oled terve, sorteeri jäätmeid liigiti nagu tavaliselt.