« Tagasi

Linn kohandab puuetega inimeste kodusid

Viljandi linn aitab koostöös riigiga kohandada puuetega inimeste kodusid nende vajadustele vastavaks.

Projekti esitamiseks on Viljandi linnavalitsusel vaja kokku koguda kodu kohandamist vajavate isikute andmed ja soovid. Linnavalitsus ootab avaldusi kodu kohandamise soovidega hiljemalt 28. veebruariks. Taotluse ankeedi leiab Viljandi linna kodulehelt www.viljandi.ee/avalduse-vormid sotsiaalameti avalduste alt ja linnavalitsuse sotsiaalametist aadressil Laidoneri plats 5a. Allkirjastatud avaldus tuleb saata aadressile viljandi@viljandi.ee või tuua paberkandjal linnavalitsuse sotsiaalametisse.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.

Riik kompenseerib Euroopa Regionaalarengu Fondist kodude kohandamise 85 protsendi ulatuses.

Rohkem infot: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee