Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 27.09.2021

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • määrata Viljandi linna aasta õpetaja 2021 aunimetus;
  • kinnitada Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuur, koosseis ja töötasu määrad;
  • anda Viljandimaa Spordiliidule Vabaduse platsi rendi vabastus 66. Viljandi Linnajooksu läbiviimiseks.

Lähemalt: abilinnapea Jane Koitlepp, telefon 435 4757

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

  • kinnitada OÜ PLANIMEKS poolt koostatud töö „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Vaikuse tänav 17 ning anda ehitusloa taotlejatele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
  • määrata J. Köleri tn 1 // Uku tn 6 elamu uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Uku tn 6 ning J. Köleri tn 1 // Uku tn 6 katastriüksuse (katastritunnus 89704:002:0050) uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Uku tn 6;
  • määrata Kalevi tn 10 elamu-garaaži uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Köstri tn 9 ning Kalevi tn 10 katastriüksuse (katastritunnus 89717:002:0490) uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Köstri tn 9;
  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Reinu põik kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ning liitumiskilbi paigaldamiseks. Kasutusõigusega koormatava ala pindala on 122 m².

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Muudes küsimustes otsustati:

  • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavolikogu 26.05.2016 määruse nr 89 „Reservfondi kasutamise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel Viljandi Linnavalitsuse kantseleile 249 eurot, et tasuda rahvaalgatusel antud allkirjade hääletamisõiguse kindlakstegemise eest;
  • anda Mooriniidu OÜ-le taksoveoluba tähtajatult.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 792

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 16

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad