Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

  Neljapäeval, 21. oktoobril on liiklus häiritud Riia maantee ja Vaksali tänava ringristmikul asfaldi freesimistööde tõttu. 

Üles freesitakse lagunenud osa ringristmiku kattest, Kokku freesitakse ligikaudu 90 ruutmeetrit asfalti. Tööde ajal on liiklus avatud, aga häiritud. Palume liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ning teetööliste märguandeid.
Lahti freesitud lapp jääb nädalapäevadeks seisma, uus asfalt paigaldatakse järgmise nädala lõpus.
 Tuleval esmaspäeval, 25. oktoobril toimuvad Männimäel alajaama hooldustööd. Sellega seoses toimub ka elektrikatkestus, mistõttu ei tööta kell 13-16 Riia maanteel asuvad valgusfoorid.

Häiritud on nii foorid, mis asuvad Riia mnt 30 vahetus läheduses kui need, mis asuvad Riia mnt 38 vahetus läheduses.
Palume kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ning liiklemisel lähtuda liiklusmärkidest!
Hooldustöid teeb Terasteenus OÜ.

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 27.09.2021

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • määrata Viljandi linna aasta õpetaja 2021 aunimetus;
  • kinnitada Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuur, koosseis ja töötasu määrad;
  • anda Viljandimaa Spordiliidule Vabaduse platsi rendi vabastus 66. Viljandi Linnajooksu läbiviimiseks.

Lähemalt: abilinnapea Jane Koitlepp, telefon 435 4757

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

  • kinnitada OÜ PLANIMEKS poolt koostatud töö „Üksikelamu ehitusprojekt" aadressil Vaikuse tänav 17 ning anda ehitusloa taotlejatele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
  • määrata J. Köleri tn 1 // Uku tn 6 elamu uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Uku tn 6 ning J. Köleri tn 1 // Uku tn 6 katastriüksuse (katastritunnus 89704:002:0050) uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Uku tn 6;
  • määrata Kalevi tn 10 elamu-garaaži uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Köstri tn 9 ning Kalevi tn 10 katastriüksuse (katastritunnus 89717:002:0490) uueks koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Köstri tn 9;
  • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Reinu põik kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ning liitumiskilbi paigaldamiseks. Kasutusõigusega koormatava ala pindala on 122 m².

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Muudes küsimustes otsustati:

  • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavolikogu 26.05.2016 määruse nr 89 „Reservfondi kasutamise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel Viljandi Linnavalitsuse kantseleile 249 eurot, et tasuda rahvaalgatusel antud allkirjade hääletamisõiguse kindlakstegemise eest;
  • anda Mooriniidu OÜ-le taksoveoluba tähtajatult.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 744

Pindala: 14,65 km2

Sünnid septembris: 12

Registreeritud töötuid: 429

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 188*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad