Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 26.04.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • eaka hoolduskuludes osalemine kahel juhul;
 • suure hooldusvajadusega isiku koduteenuste kuludes osalemine;
 • muuta 1.maist 2021 Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2021 korralduse nr 3 punkti 23.2;
 • muuta 1. maist 2021 Viljandi Linnavalitsuse 04.01.2021 korralduse nr 3 punkti 21.2.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Vabriku tn 12 katastriüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa;
 • kinnitada Diana Vene Architects OÜ poolt koostatud töö „Vaikuse tänav 20 eramu põhiprojekt" aadressil Vaikuse tänav 20 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada MiHo OÜ poolt koostatud töö „Üksikelamu eelprojekt" aadressil Tuisu tänav 6 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Projektikoda OÜ poolt koostatud töö „Standarduksetehase osalise rekonstrueerimise ja selle juurdeehituste eelprojekt. Piiri tn hooneosa." aadressil Piiri tänav 2a//Raua tänav 1b ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise ümberehitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestatud kinnistu aadressiga Hariduse tn 7, Viljandi linn tasulise hoonestusõiguse seadmise leping;
 • korraldada avalik konkurss kirjaliku enampakkumisena ,,Sakala Keskuse kohvikuruumide üürile andmine";
 • tunnistada riigihanke „Remonditööd Viljandi Linnavalitsuse objektidel 2021-2022" konkureerivate pakkumuste puudumisel edukaks Malton OÜ pakkumus osas 1 ja OÜ Sonic Construction pakkumus osas 2;
 • sõlmida Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistu aadressiga Roheline tn 3, Viljandi linn tasulise hoonestusõiguse seadmise leping.

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Muudes küsimustes otsustati lõpetada SA Viljandimaa Hoolekandekeskus likvideerimismenetlus.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720


Hauatähise hoolduse õppepäev

 

13. mail algusega kell 15.00 toimub Viljandi vanal kalmistul hauatähiste hoolduse õppepäev.

Õpetab restauraator Paul Uibopuu.

 

Lisainfo: Anne Kivi, telefon: 5124245, e-post: anne.kivi@muinsuskaitseamet.ee 

Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

26.04.21

Registreeritud elanikke: 16 808

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 17

Registreeritud töötuid: 505

Töötusprotsent: 6,9%*

Vabad töökohad: 111*

Keskmine palk: 1266 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad