Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 25.08.2014

 

Haridusküsimustes otsustati:

 

  • Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide määramine vastavalt korraldusele;
  • loomestipendiumide määramine vastavalt korraldusele;
  • spordistipendiumide määramine vastavalt korraldusele;
  • 2014. aasta koolimineku toetuse väljamaksmine vastavalt korraldusele.

 

Lähemalt: haridusameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 43 54 763

 

Rahandusküsimustes otsustati:

 

  • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Sakala Suusaklubi MTÜ'le Viljandi lossimägedes korraldatud võistluse - Viljandi Lossimägede IMM – üürikulude katteks 105,60 eurot.

 

Lähemalt: pearaamatupidaja Anneli Rähn, telefon 43 54 729

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

kinnitada tingimused rekonstrueerimisprojekti koostamiseks korterelamule aadressiga Riia maantee 34a. Projektiga lahendatakse elamu fassaadide ja katuslae soojustamine.

 

Lähemalt: peaarhitekt Laur Pihel, telefon 43 54 739

 

Majandusküsimustes otsustati:

 

  • Viljandi linna korraldatud jäätmeveoga seotud jäätmevaldajate mitteliitunuks lugemine ja ühise jäätmetekkekoha kinnistamine;
  • anda kasutusluba Viljandis, Riia mnt. 66 tootmishoonele. Ehitise omanik on Bed Factory Sweden OÜ. Kasutamise otstarve on  12516 "Kergetööstuse hoone";
  • anda kasutusluba Viljandis, C. R. Jakobsoni 3a kiirabi-tööstushoone rekonstrueerimisele. Ehitise omanik AS Viljandi Veevärk. Kasutamise otstarve on 12339 "Muu teenindushoone", 12519 "Muu tööstushoone";
  • anda kasutusluba Viljandis, Turu tänav 7 õppehoone osa rekonstrueerimisele. Ehitise omanik Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. Ehitise kasutamise otstarve on 12639 "Muu haridus- või teadushoone".

 

Lähemalt: majandusameti juhataja Reevo Maidla, telefon 43 54 771

 

Istungi ülevaate koostas:

Johan-Kristjan Konovalov

avalike suhete spetsialist

Viljandi Linnavalitsus

43 54 732; 58 552 332

johankristjan.konovalov@viljandi.ee

 


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 756

Pindala: 14,65 km2

Sünnid juulis: 22

Registreeritud töötuid: 522

Töötusprotsent: 6,9%*

Vabad töökohad: 172*

Keskmine palk: 1266 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad