Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 24.01.2022

Haldusküsimustes otsustati:

  • korraldada riigihange „Puude kastmiskottide täitmine";
  • korraldada riigihange „Arboristitööd Viljandi linnas 2022-2023".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati kinnitada Osaühing Looge poolt koostatud töö nr 2001-050 „Ühepereelamu ja abihoone ehitusprojekt" aadressil Tuisu tänav 7 ning anda ehitusloa taotlejatele ehitusluba ehitise püstitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

  • kehtestada alates 2022. aastast Viljandi linna koolieelsete lasteasutuste eri- ja sobitusrühmades töötavatele assistentidele põhipuhkuse kestuseks 42 kalendripäeva ning koolieelsete lasteasutuste struktuuris töötavatele perenaistele põhipuhkuse kestuseks 35 kalendripäeva;
  • anda nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks Viljandi Tuled MTÜ-le Visuaalkunstifestivali Viljandi Tuled 2022: Eksperimentaal-välikino korraldamiseks 28. jaanuar 2022 kell 23.00 – 29. jaanuar 2022 kell 00.30 Väike-Turu 4 sisehoovis;
  • muuta Viljandi Linnavalitsuse 20.12.2021 korralduse nr 720 „2022. aasta I vooru kultuuri- ja spordivaldkonna projektitoetuste määramine" punkte nr 1.2., 1.3. ja 1.4. ning sõnastada need järgmiselt:

1.2. Mittetulundusühing Igapäev / Hariduslik ja kultuurne linnaruumiprogramm "Loov Viljandi" noortele ja täiskasvanutele / 2000 € / 01.01. – 31.12.2022 / 30.01.2023;

1.3. Mittetulundusühing Igapäev / Väärtfilme näitav Kogukonnakino, Erikolmapäevade ja Kinokooli läbiviimine aastal 2022 / 2600 € / 01.01. – 31.12.2022 / 30.01.2023;

1.4. Mittetulundusühing Igapäev / Linnafoorumi "Viljandi järve ümbrus tuleviku silme läbi" läbiviimine / 950 € / 01.01. – 30.03.2022 / 29.04.2022.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • eaka hoolduskuludes osalemine;
  • eaka hoolduskuludes mitteosalemine;
  • isikliku abistaja teenuse osutamine;
  • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati kutsuda mittetulundusühingu Eesti Pärimusmuusika Keskus nõukogust tagasi Jane Koitlepp ja nimetada Viljandi linna poolt asutajaõigusi teostavaks isikuks alates 24.01.2022 Kristjan Mändmaa.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post: ene.rink@viljandi.ee

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 784

Pindala: 14,65 km2

Sünnid veebruaris: 6

Registreeritud töötuid: 481

Töötusprotsent: 5,9%*

Vabad töökohad: 88*

Keskmine palk: 1438 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad