UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 22.12.2014

Sotsiaalküsimustes otsustati:

hoolduse seadmised, hooldaja määramised, hoolduse muutmine ja hoolduse lõpetamised;

sotsiaaleelarvest toetuste määramine;

eakate hoolduskuludes osalemine;

Viljandi Päevakeskuse saunateenuse hindade kehtestamine;

Viljandi Päevakeskuse töötajate koosseisu muutmine ja töötasumäära kinnitamine;

lapse perekonda lubamine;

lapsetoetuse ümbervormistamine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 43 54 766

Rahandusküsimustes otsustati:

Viljandi linna 2014. aasta alaeelarvete muutmine vastavalt määrusele;

eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse majandusametile 1 000 eurot Viljandi linna aastavahetuse ilutulestiku korralduskuludeks;

eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist HC Viljandi Käsipalliklubi MTÜ-le Eesti käsipalli karika võitmise puhul 3 000 eurot;

tunnistada nurjunuks kirjalik enampakkumine „Pikaajaliselt maksetähtaja ületanud nõuete müük";

tunnistada lootusetuteks nõuded summas 3 888,69 eurot vastavalt korraldusele.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 43 54 719

Haridusküsimustes- ja kultuuriküsimustes otsustati:

Viljandi Kaare kooli arengukava kinnitamine aastateks 2015 - 2017;

Viljandi Paalalinna kooli arengukava kinnitamine aastateks 2015 – 2017;

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava kinnitamine aastateks 2015 - 2017

Viljandi linna huvikoolide arengukavade kinnitamine aastateks 2015 – 2017.

Lähemalt: haridusameti juhataja Mall Kõiv, telefon 43 54 763

Linnavara küsimustes otsustati:

sotsiaalkorterite üürileandmine vastavalt korraldusele;

Paala paisjärve äärse baarihoone üürilepingu sõlmimine;

anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks plaanimaterjali alusel Ove Lainase kasuks. Hoonestusõigusega koormatav maa asub Viljandi linnas Põhja puiestee 8c/17 ja selle suurus on 19m²;

krundi Hiie pst 8 hoonestusõiguse seadmiseks väljakuulutatud enampakkumise tulemuste kinnitamine;

tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 10.11.2014 korraldusega nr 804 kinnistule nr 2807439 aadressiga Reinu tee 5 väljakuulutatud hoonestusõiguse seadmise elektrooniline  enampakkumine nurjunuks.

Lähemalt: linnavara peaspetsialist Andres Makku, telefon 43 54 752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

anda kasutusluba Viljandis Mati Reinupile kuuluvale üksikelamule (ehitise kasutuse otstarve 11101 - üksikelamu) aadressiga Endla tänav 7;

anda kasutusluba Viljandis osaühingule Nutipesu kuuluvale autopesulale (ehitiste kasutuse otstarve 24219 – muu rajatis) aadressiga Tallinna tänav 97B;

anda kasutusluba Viljandis Kristo Koovitile kuuluvale üksikelamule (ehitise kasutuse otstarve 11101 - üksikelamu) aadressiga Roo tänav 2B;

tunnistada Viljandis krundi Tööstuse tänav 10 detailplaneering (tähis DP 2007-21)  avalikustamiseks sobivaks.

Lähemalt: peaarhitekt Laur Pihel, telefon 43 54 739

Majandusküsimustes otsustati:

kinnitada projekteerimistingimused Karja tänava teeprojekti koostamiseks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Reevo Maidla, telefon 43 54 771

Istungi ülevaate koostas:

Johan-Kristjan Konovalov

avalike suhete ja turismiameti juhataja


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad