Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

 

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 21.04.2014

 

Sotsiaalküsimustest otsustati:

 • lõpetada nimetatud isiku hoolduskuludes osalemine;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseis.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 43 54 766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Sakala Keskusele 1860 eurot Linnaraamatukogu lifti remondiks; 
 • eraldada Viljandi Lasteaed Midrimaale 320 eurot ventilatsiooniseadme remondiks.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 43 54 719

Haridusküsimustest otsustati:

·        anda nõusolek noorte suvise õpilasmaleva 2014 korraldamiseks Viljandi linnas nimetatud tingimustel.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 43 54 763

Linnavara küsimustes otsustati:

 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks plaanimaterjali alusel nimetatud isiku kasuks;
 • lõpetada nimetatud isiku sotsiaaleluruumi üürileping;
 • kehtestada nimetatud sotsiaalkorterite üürihinnad.

Arhitektuuriküsimustest otsustati:

 • kinnitada Laur Piheli koostatud töö „Lasteaed „Krõll" paviljonid, Viljandi, Kagu tn 9. Eelprojekt" ja anda Viljandi linnale kirjalik nõusolek nelja väikeeehitise (kolm õuesõppe paviljoni ja üks rattahoiu paviljon) püstitamiseks; 
 • kinnitada FIE Ülevi Eljand koostatud töö „Viljandi, Nurme tn 15 ühepereelamu laienduse eelprojekt" ja anda Jevgeni Trofimovile ehitusluba ehitise laiendamiseks; 
 • kinnitada Eesti Energia Võrguehitus AS-i koostatud töö „Pargi tn 7a elektriliitumine Viljandi linnas. Tööprojekt" ja anda Elektrilevi OÜ-le ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada tingimused rekonstrueerimisprojekti koostamiseks korterelamutele Reinu tee 15 ja Reinu tee 17;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on Kevade tänava ja Köstri tänava vahelisel Vahe tänava lõigul ühisveevärgi toru rekonstrueerimisprojekti koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Laur Pihel, telefon 43 54 739

Majandusküsimustest otsustati:

 • kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud jäätmevaldajate nimekiri vastavalt korraldusele; 
 • korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Viljandi Kesklinna Kooli puhastusteenus";
 • korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Kalmistute infosüsteem".

Lähemalt: majandusameti juhataja Reevo Maidla, telefon 43 50 771

Muudes küsimustes otsustati:

 • arvata Viljandi linna kriisikomisjoni koosseisust välja Jorma Sepp ning nimetada komisjoni liikmeks Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov.

 

Istungi ülevaate koostas:

Johan-Kristjan Konovalov

avalike suhete spetsialist

Viljandi Linnavalitsus

43 54 732; 58 552 332

johankristjan.konovalov@viljandi.ee

 


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 756

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 14

Registreeritud töötuid: 473

Töötusprotsent: 6%*

Vabad töökohad: 134*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad