UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 16.05.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 527 4959, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada määrus „Üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ning huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine";
 • kuulutada välja konkurss Viljandi Kesklinna Kooli direktori  ametikohale.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • kinnitada Landverk OÜ poolt koostatud töö „Viljandi linna Nurme tn, Lembitu pst, Uueveski tee, Põltsamaa tee ja Oja tee kergliiklusteede projekt. Osa II" ning anda ehitusloa taotlejale Viljandi Linnavalitsuse Haldusametile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek järgnevate Viljandi linnale kuuluvate kinnisasjade koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks:

1.1. Leola tänav T2 kasutusõiguse ala pindala 692 m2, elektrikaablite kasutusõiguseks;

1.2. Tallinna tänav kasutusõiguse ala pindala 397 m2, elektrikaablite-, komplektalajaama- ja elektrikilbi kasutusõiguseks.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihankes „Elektripaigaldiste käidukorraldus ja hooldustööd 2022-2025" edukaks pakkujaks Kingu Elekter OÜ esitatud pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Pakkumuse maksumuseks on 82 032 eurot, millele  lisandub käibemaks ning pakkumuse kogusummaks on 98 438,4 eurot;
 • anda Park Hotell Viljandi kasutusse kinnistul aadressiga Raekoja park maa-ala pindalaga ligikaudu 50 m² (3 parkimiskohta) ja Hiire tänava kinnistul maa-ala pindalaga 4,5 m² suveterrassi rajamiseks ning Johan Laidoneri plats kinnistul maa-ala pindalaga 2 m² kohviku laudade ja toolide paigaldamiseks perioodil 16.05.2022 – 30.09.2022;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse konkursi „Kaunis Viljandi" komisjon koosseisus:
  1. Esimees           linnavalitsuse liige, kes määratakse jooksva valitsusperioodi ajaks                               valitsuse protokollilise otsusega.
  2. Aseesimees     peaarhitekt – arhitektuuriameti juhataja.
  3. Sekretär           haljastuse ja heakorra spetsialist.
  4. Liikmed            linnakunstnik;
                           keskkonnaspetsialist;
                           kultuuriväärtuste spetsialist;
                           projektide ja järelevalveteenistuse juht;
                           jooksvale aastale eelneva aasta konkursi preemia saanud kinnistu                              esindaja.
 • kooskõlastada FGF Group OÜ müügikoha rannakohviku Bangalo paiknemine Viljandi järve rannaalal kehtivusajaga 01.05.2022 kuni 30.09.2022.

 

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

 

Muudes küsimustes otsustati korraldada riigihange „Arvutikomplektide kasutusrent" ning moodustada hankemenetluse toimingute läbiviimiseks komisjon

2.1. komisjoni esimees:    infotehnoloogia teenistuse juht Riho Nõmmeste
2.2. komisjoni liikmed:      infotehnoloogia arendusspetsialist Marek Magnus;
                                         õigusteenistuse peaspetsialist Margit-Marit Raudsepp.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post ene.rink@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad