UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 13.06.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • rahuldada vaiet Viljandi Linnavalitsuse 02.05.2022 korralduse nr 217 "Eaka hoolduskuludes osalemine" peale;
 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • Viljandi Linnavalitsuse 09.05.2022 korralduse nr 226 kehtetuks tunnistamine;
 • eaka hoolduskuludes mitteosalemine neljal juhul;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 30.11.2020 määruse nr 16 „Viljandi Hoolekandekeskuse põhimäärus" paragrahv 7 lõike 2 esimest lauset sõnastades see järgmiselt:

(2) Hoolekandekeskuse ülesanne on teenusel olevatele isikutele turvalise ja kvaliteetse üldhooldus- ja õendusteenuse pakkumine.

ning muuta paragrahv 7 lõige 4 punkti 1 sõnastades see järgmiselt:
1) tagab teenusel viibiva isiku ööpäevaringse hoolduse ja õendusteenuse.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 527 4959, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta III taotlusvooru kultuurivaldkonna projektitoetused järgmiselt:

Viljandi Vanamuusika Festival Mittetulundusühing / Viljandi Vanamuusika Festival 2022. Ettevalmistus ja teostus / 1380 €

Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus / Pärimusmuusika Lõikuspidu ja Etnokulbid 2022 gala korraldamine / 810 €

Mittetulundusühing Evestuudio / NOORTE NOTAFE / 970 €

Mittetulundusühing Igapäev / Arvalmusfestivali eelfestivali nimega -Eelarvamusfestival, läbiviimine Viljandis / 1050 €

Tartu Ülikool / 20.ndate Tudengite Teatripäevade korraldamine / 430 €

MTÜ Suured teod / Viljandi Rütmifestival / 930 €

Viljandi Vanamuusika Festival Mittetulundusühing / Kontsertsari "MuusikaSündmus" kontsertide ettevalmistus ja teostamine / 430 €

Sihtasutus Lootsi Koda / PÄRDI PÄEVAD Viljandis 2022: PÄRT JA PÄRNOJA / 430 €

MTÜ Viljandi Seasaare teater / Rahvusvaheline harrastusteatrite festival VILAMFEST / 430€

Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing / Rohelaat 03.06-04.06 / 170 €

MTÜ Suured teod / Viljandi Oktooberfest / 610 €

OÜ Vaimunälg / vaimse tervise sari "Teaduse ja kunsti mängud" / 380 €

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani Kogudus / Viljandi Jaani kirik 550 - läbi sajandite tänapäevani / 180 €

Viljandi Vanamuusika Festival Mittetulundusühing / Laager-festival "Torupill ja karmoška 2022" ettevalmistus ja teostus / 240 €

Rüki Galerii OÜ / Rüki galerii näitused 01.08.-30.12.2022 / 350 €

Tartu Ülikool / TÜ VKA Segakoori 30.aastapäeva juubelikontsert "Öös on asju" / 190 €

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani Kogudus / EELK Viljandi Jaani koguduse naisansambli "Iris" 25. aastapäeva kontsert / 120 €

Mittetulundusühing Viljandi Fotoring / Fotoringi sügisene näitus "Esmapilgul märkamatu maailm" vol. 2 / 250 €

MTÜ Loomelava / Kultuuriklubi Wimka keskkonnaprogrammi läbiviimine / 150 €

OÜ Vend Jaan / Raamatu "Viljandi kalmistud" fotode tegemine / 210 €

Mittetulundusühing Musica Sacra / III Viljandi Orelifestivali korraldamine / 290 €

Sillad MTÜ / Viljandi Gümnaasiumi rahvatantsijate osalemine Saksamaal Mindenis toimuval kultuurifestivalil ja Bessel gümnaasiumis / 350 €

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta III taotlusvooru spordivaldkonna projektitoetused järgmiselt:

Viljandi Rattaklubi / 22. Mulgi Rattamaratoni korraldamine / 1480 €

Viljandimaa Spordiliit / 67.Viljandi Linnajooks / 1460 €

Viljandi Sõudeklubi / XXX sõuderegatt "Viljandi paadimees" organiseerimine ja läbiviimine / 310 €

MTÜ Männimäe Sport / I Männimäe jooks / 1140 €

Viljandi Sõudeklubi / Baltimaade meistrivõistlused ja Eesti täiskasvanute meistrivõistlused ak. sõudmises / 340 €

Viljandi Lauatenniseklubi Sakala / XXXII rahvusvahelise lauatenniseturniiri Sakala GP korraldamine / 620 €

Myfit Run Spordiklubi / Myfit Run 1h jooks / 360 €

Eesti Jahtklubide Liit / Nädalane pop-up merekool Meresõber Viljandis suvel 2022 / 620 €

Suppy OÜ / Eesti SUP karikasarja 1. etapp Viljandi järvel / 400 €

MTÜ Discgolfiklubi Viljandi Ketas / Eesti Harrastajate Meistrivõistlused Discgolfis 2022 korraldamiseks Viljandis / 370 €

Viljandi Maadlusklubi Tulevik / Maadlusvõistlus ja treeninglaager Freidenfelds Cup Riia / 540 €

Viljandimaa Spordiliit / Viljandi Spordiklubide osalemine Eesti Liikumis -ja Spordifestivalil 30.-31.juuli 2022 / 450 €

Korvpalliklubi QUERCUS / Turniir Tbilisis 510 €

Viljandi Maadlusklubi Tulevik / Osavõtt U17 Euroopa Meistrivõistlustest maadluses Bukarestis 13-19.06.2022 / 490 €

Viljandi Maadlusklubi Tulevik / Osalemine U17 Maailmameistrivõistlustel Itaalias, Roomas / 350 €

Viljandi Maadlusklubi Tulevik / Osalemine maadlusvõistlustel ja treeninglaagris Kreekas, Ateenas / 280 €

Viljandi Lauatenniseklubi Sakala / Kahe treeneri ja seitsme noormängija osalemine rahvusvahelises treeninglaagris Rootsis, Ängbys / 406 €

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Klubi noorsportlaste ettevalmistus ja osalemine Maailmameistrivõistlustel veemotos 29.07-31.07.2022 / 280 €

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Kätlin Bogatenkov, Sten Ivanov, Paul Richard Lauri üldfüüsiline ettevalmistus, treeningud ja võistlus Aluksne Läti MV 16-17.07.2022 / 140€

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Laste veemotospordi üldfüüsiline ettevalmistus, treeningud ja võistlused Tallinnas 20.05-22.05 ja 23.07-24.07.2022 / 140 €

Mittetulundusühing Motospordiklubi Nord / Noorte veemoto üldfüüsiline ettevalmistus, treeningud ja Balti MV osalemine Telšiai Leedu 03-05.06.2022 / 170 €

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta III taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:

Viljandi Gümnaasium / Viljandi Gümnaasiumi ettevõtlike noorte starter-laager 2022 / 900 €

Viljandi Laevamudelistide Klubi / Laevandus- ja merendusalane õppekäik / 720 €

Mittetulundusühing Evestuudio / eve stuudio 35.tegevusaasta MINIKONVERENTS / 300 €

 • määrata Viljandi linna 2022. aasta III taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetused järgmiselt:

Mittetulundusühing Evestuudio / Noorte treeningkohtumine Pärnus / 300 €

 • anda Georg Merilo läbirääkimiste kool MTÜ-le Sakala Keskuse ruumide rendi vabastus pooles ulatuses Läbirääkimiste 3. Suvekooli läbiviimiseks.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • kinnitada OÜ TINTER-PROJEKT poolt koostatud töö „Vase tn jalgtee ja parkimisriba" ning anda ehitusloa taotlejale Viljandi Linnavalitsuse Haldusametile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek A. Maramaa pst 1 katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks vastavalt detailplaneeringule ning määrata moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

katastriüksuse (POS 1) koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, A. Maramaa pst 1 ja sihtotstarbeks elamumaa 90%, ärimaa 10%;

katastriüksuse (POS 2) koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Ilmarise tn 10 ja sihtotstarbeks elamumaa 100%.

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnisasja Reinu põik koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks, kasutusõiguse ala pindala 128 m2

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda Malle Pisarevi kasutusse osa kinnistust aadressiga Viljandi linn, Tallinna tänav pindalaga 4 m² (ca 1,5x2,6 m) omavalmistatud käsitööesemete müügiks perioodil 28.–30.07.2022;
 • anda Igapäev MTÜ kasutusse kinnistul aadressiga Arkaadia aed maa-ala pindalaga ca 400 m² installatsiooni "Ka pime kana leiab tera" paigaldamiseks perioodiks 09.07.2022-20.10.2022.

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist

 


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad