Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

  Neljapäeval, 21. oktoobril on liiklus häiritud Riia maantee ja Vaksali tänava ringristmikul asfaldi freesimistööde tõttu. 

Üles freesitakse lagunenud osa ringristmiku kattest, Kokku freesitakse ligikaudu 90 ruutmeetrit asfalti. Tööde ajal on liiklus avatud, aga häiritud. Palume liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ning teetööliste märguandeid.
Lahti freesitud lapp jääb nädalapäevadeks seisma, uus asfalt paigaldatakse järgmise nädala lõpus.
 Tuleval esmaspäeval, 25. oktoobril toimuvad Männimäel alajaama hooldustööd. Sellega seoses toimub ka elektrikatkestus, mistõttu ei tööta kell 13-16 Riia maanteel asuvad valgusfoorid.

Häiritud on nii foorid, mis asuvad Riia mnt 30 vahetus läheduses kui need, mis asuvad Riia mnt 38 vahetus läheduses.
Palume kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ning liiklemisel lähtuda liiklusmärkidest!
Hooldustöid teeb Terasteenus OÜ.

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 11.10.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kahel juhul;
 • sünnitoetuse taotlemise avalduse vormi kinnitamine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati 2021. aasta koolimineku toetuse väljamaksmine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • kinnitada KAMP Arhitektid osaühing poolt koostatud töö „ Eramu " aadressil Tuisu tänav 9 ning anda ehitusloa taotlejatele ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Prefabhomes OÜ poolt koostatud töö „üksikelamu  ehitusprojekt" aadressil Vaikuse tänav 4 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Prefabhomes OÜ poolt koostatud töö „üksikelamu  ehitusprojekt" aadressil Vaikuse tänav 3 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Prefabhomes OÜ poolt koostatud töö „üksikelamu  ehitusprojekt" aadressil Tuisu tänav 3 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek järgnevate Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega AS Gaasivõrk kasuks:
  • Paistu tänav kasutusõiguse ala pindala 28 m², B kategooria maagaasitorustiku rajamiseks;
  • Puiestee tänav T1 kasutusõiguse ala pindala 228 m², A ja B kategooria maagaasitorustiku rajamiseks;
  • Raua tänav kasutusõiguse ala pindala 15 m², B kategooria maagaasitorustiku rajamiseks;
  • Pärnu maantee T2 kasutusõiguse ala pindala 72 m², B kategooria maagaasitorustiku rajamiseks;
 • tunnistada riigihanke „Viljandi Karlssoni lasteaia projekteerimistööd ja autorijärelevalve" edukaks osaühing Corson pakkumus, mille maksumuseks on 52500 eurot (lisandub käibemaks). 

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Oru tn 8 // 8a, kinnistusregistriosa nr 2908439 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 2380750, võõrandamiseks;
 • tunnistada väikehanke „Viljandi linna kergliikluse uuringu ja analüüsi ning kergliiklusteede arendamise strateegia koostamine" edukaks osaühing Stratum pakkumus, mille maksumuseks on 32040 eurot (koos käibemaksuga).

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke „Esitlustehnika kasutusrent koolidele" edukaks aktsiaseltsi Hansab pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus, mille maksumuseks on 73515,67 eurot (lisandub käibemaks);
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi põhimäärus.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720

 

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 744

Pindala: 14,65 km2

Sünnid septembris: 12

Registreeritud töötuid: 429

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 188*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad