UKRAINA JULGEOLEKUKRIIS

OLULISED ABI- JA INFOKONTAKTID VILJANDI LINNAS

 

Ukraina kriisikoordinaatori 24/7 telefon +372 5400 2218, e-post ukraina@viljandi.ee

Џілодобовий телефон українського кризового координатора +372 5400 2218; ел. пошта ukraina@viljandi.ee

 

Rohkem infot julgeolekukriisi ning Ukraina ja ukrainlaste toetamise võimaluste kohta leiab SIIT

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 09.05.2022

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Tallinna tn 29a // 29b kinnistu jagamiseks kaheks kinnistuks detailplaneeringut koostamata ning määrata moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Tallinna tänava äärse katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Tallinna tn 29a ja katastriüksuste sihtotstarbeks ärimaa;

Hoovipoolse katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Tallinna tn 29b ja katastriüksuste sihtotstarbeks elamumaa.

 • algatada kinnistu Looga tn 20 detailplaneering;
 • algatada kinnistu Leola tn 15b detailplaneering.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kahel juhul;
 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • eaka hoolduskuludes mitteosalemine;
 • hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 527 4959, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek avaliku ürituse, Gümnasistide Nädala autokino, korraldamiseks Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindusele järgmistel tingimustel: 12. mai 2022 kell 22.00 – 13. mai 2022 kell 01.00  Piiri 2 hoovialal;
 • anda nõusolek avaliku ürituse, Eurovisiooni poolfinaali ühisvaatamine, korraldamiseks Loov Viljandile 12. mai 2022 kell 20.00 – 13. mai 2022 kell 03.00 Apteegi pargis, Tallinna 12;
 • anda nõusolek avaliku ürituse, Gümnasistide Nädala ööorienteerumine, korraldamiseks Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindusele 9. mai 2022 kell 19.00 – 10. mai 2022 kell 06.00 Viljandi linnas vastavalt esitatud plaanile;
 • anda Viljandimaa Omavalitsuste Liidule Viljandi Lauluväljaku rendi vabastus Viljandimaa laulu-ja tantsupeo „Keskpõrandale kokku" läbiviimiseks ning Sakala Keskuse suure saali rendi vabastus kollektiividele riiete vahetamiseks;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 25.04.2022 korralduse nr 195 „2022. aasta I vooru Viljandi Noortevolikogu projektitoetuste määramine" punkti 1. ja sõnastada see järgmiselt:

Loomingulava MTÜ / Kontsertlavastuse „Igaühel on oma südamelaul" korraldamine. Toetus on antud tehnikatasude, lavainstallatsioonide, olmekulude ja osaliselt transpordikulude (1686 € ulatuses) katmiseks. / 4000 €

Eli Paul / Kunstikompoti korraldamine / 1000 €

Heleri Partvei / Autokino korraldamine / 1730 €

Rainer Oras / Gümnasistide nädala lõpukontsert / 1650 €

 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. mai istungile otsuse eelnõu „Sakala Keskuse haldusalas oleva Kondase Keskuse osalemine Kunstiasutuste Liidus".

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, telefon 435 4755, e-post vilja.volmer-martinson@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda OÜ Rael Autokeskus kasutusse Turu tn 14 kinnistul kolm parkimiskohta üldpindalaga 40 m² Dacia sõidukite uute mudelite tutvustamiseks 13.05.2022. kell 08.00 – 15.00;
 • anda Suppy OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Ranna pst 5a maa-ala pindalaga 15 m² aerusurfi varustuse väljastuspunkti paigaldamiseks, kus Suppy OÜ rendib soovijaile SUP laudu perioodiks 16.05-15.11.2022;
 • pikendada Linnu tn 4 // 4a kinnistut koormava hoonestusõiguse seadmise lepingu punktis 5.2 toodud ehitusloa saamise hiliseimat tähtpäeva kolme kuu võrra ning lugeda uueks ehitusloa saamise hiliseimaks tähtpäevaks 37 kuu möödumist hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest ehk 16.08.2022;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. mai istungile otsuse eelnõu „Bussijaama bussipeatuste nimede muutmine";
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse põik 3, kinnistusregistriosa nr 16104250 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 18037350, võõrandamiseks Tohvri Puit OÜ-le ning tühistada Viljandi Linnavalitsuse 02.05.2022 korraldus nr 211 „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • täiendada ametikohade, mida täitvatel ametnikel on järgmiste seaduste alusel riikliku järelevalve teostamise ülesanne ning järelevalve kohustuse täitmisest tulenevate väärteomenetluse ja sunnivahendi rakendamise menetluse ülesannete täitmine, loetelu punktiga 1.51:

1.51.liiklusseaduse § 241 ja 262 alusel:

1.51.1. kantselei spetsialist;

 • kinnitada trahviteate blankett;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. mai istungile otsuse eelnõu „Viljandi Linnavolikogu 27. augusti 2020 otsuse nr 191 „Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamine" muutmine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 26. mai istungile otsuse eelnõu „Ausamba võõrandamine otsustuskorras".

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post ene.rink@viljandi.ee

 

Rahandusküsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu 26. mai istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine"

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719, e-post marika.aaso@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 620

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 13

Registreeritud töötuid: 411

Töötusprotsent: 5,5%*

Vabad töökohad: 212*

Keskmine palk: 1304 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad