Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 07.06.2021

Sotsiaalküsimustes otsustati volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kolmel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, 435 4766

 

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati saata Viljandi Linnavolikogu istungile otsuse eelnõu „Linna esindamiseks ametliku ühisdelegatsiooni moodustamine".

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Arhitekt Tarbe OÜ poolt koostatud töö „Kaubanduskeskuse laiendus  eelprojekt" aadressil Tallinna tänav 41 ning anda ehitusloa ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • detailplaneeringu osaliseks elluviimiseks anda nõusolek aktsiaseltsile Aken ja Uks kuuluvate katastriüksuste Raua tn 1a, Raua tn 1b, Raua tn 3a, Piiri tn 2a, Piiri tn 8 ja Pärnu mnt 20 liitmiseks üheks katastriüksuseks ning määrata moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Piiri tn 2a // Raua tn 1.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi linnale kuuluvale kinnistule aadressiga Järve tn 41 seatud tasulise hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimusi selliselt, et hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste püstitamise tähtajaks loetakse kaks aastat hoonestusõiguse tingimuste muutmise lepingu sõlmimisest käesoleva korralduse alusel;
 • muuta Viljandi linnale kuuluvale kinnistule aadressiga Järve tn 43 seatud tasulise hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimusi selliselt, et hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste püstitamise tähtajaks loetakse kaks aastat hoonestusõiguse tingimuste muutmise lepingu sõlmimisest käesoleva korralduse alusel;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 26.04.2021 korraldusele nr 226 läbi viidud kirjalik enampakkumine „Avaliku konkursi korraldamine Sakala Keskuse kohvikuruumide üürile andmiseks kirjaliku enampakkumise teel" nurjunuks;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 26.04.2021 korraldust nr 225 „Üürilepingu lõpetamine";
 • Anda V Motors OÜ kasutusse Turu tn 14 kinnistul viis parkimiskohta kahe alana üldpindalaga 67 m² Volkswageni sõidukite uute mudelite tutvustamiseks 05.06.2021 ja 10.07.2021;
 • korraldada riigihange „Tartu tänava rekonstrueerimistööd";
 • korraldada riigihange „Vaksali tänava tunneli jalgratta- ja jalgteed";
 • korraldada riigihange „Viljandi Lasteaed Männimäe õppehoones HEV laste tasandusrühma ruumide ehitustööd";
 • kinnitada konkursi ,,Kaunis Viljandi 2021" läbiviimisega seotud toimingute tegemiseks komisjon.

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

17.05.21

Registreeritud elanikke: 16 794

Pindala: 14,65 km2

Sünnid aprillis: 5

Registreeritud töötuid: 522

Töötusprotsent: 6,9%*

Vabad töökohad: 172*

Keskmine palk: 1266 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad