Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.05.2021

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kuulutada välja Viljandi Noortevolikogu 2021. aasta projektikonkursi voorud;
 • kinnitada Sakala Keskuse põhimäärus;
 • kinnitada Viljandi linna statsionaarse õppega munitsipaalüldhariduskoolide klassikomplektide arv 2021/2022 õppeaastaks;
 • kinnitada 2021. aasta koolimineku toetuse suuruseks 150 eurot;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse määruse 26.02.2018 nr 4 "Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord" preambul.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie, telefon 435 4763

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada OÜ VIRU PROJEKT poolt koostatud töö „Elamu ehitusprojekt" aadressil Vaikuse tänav 8 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada Arhitektuuribüroo JVR Osaühing poolt koostatud töö „Viljandi Männimäe Maksimarket" aadressil Puidu tänav 2 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Edela tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • võtta vastu Viljandis kinnistute Vilja tn 13 ja Vilja tn 13a detailplaneering ning arhitektuuriametil korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • võtta vastu Viljandis kinnistu Planeedi tn 8 detailplaneering ning arhitektuuriametil korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek;
 • algatada projekteerimistingimuste andmine, mis on kinnistul nr 1502539 (katastriüksused Tallinna tn 65 ja Looga tn 19) püstitatava kaubandushoone ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 0739

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. mai istungile otsuse eelnõu „Vase tn 1a // 1b korteriomandi nr 8 enampakkumise korras võõrandamine";
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Reinu tee 30, kinnistusregistriosa nr 3568639 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 17171650, võõrandamiseks;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Karja tn 6, kinnistusregistriosa nr 157950 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 159250, võõrandamiseks;
 • anda Lulusup OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Supeluse maa-ala pindalaga 9 m² perioodiks 01.06.2021 – 31.08.2021. Maa-ala kasutatakse 3x3m pop-up telgi paigaldamiseks, kus Lulusup OÜ rendib soovijaile SUP laudu;
 • lükata tagasi kõik riigihanke „Lastepargi purskkaevu ja kõnniteede projekteerimis- ja ehitustööd" pakkumused;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. mai istungile otsuse eelnõu „Aktsiaseltsi Viljandi Veevärk põhikirja muutmine".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


Hauatähise hoolduse õppepäev

 

13. mail algusega kell 15.00 toimub Viljandi vanal kalmistul hauatähiste hoolduse õppepäev.

Õpetab restauraator Paul Uibopuu.

 

Lisainfo: Anne Kivi, telefon: 5124245, e-post: anne.kivi@muinsuskaitseamet.ee 

Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

26.04.21

Registreeritud elanikke: 16 808

Pindala: 14,65 km2

Sünnid märtsis: 17

Registreeritud töötuid: 505

Töötusprotsent: 6,9%*

Vabad töökohad: 111*

Keskmine palk: 1266 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad