Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

 

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.03.2014

Sotsiaalküsimustest otsustati:

 • nimetatud isikute hoolduse seadmised, hooldaja määramised ja hoolduse lõpetamised;
 • maksta nimetatud raske puudega lapse emale alates 01.03.2014 kuni 30.09.2014 puudega lapse hooldajatoetust 75 protsenti riigieelarve seadusega sätestatud sotsiaaltoetuse määrast

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 43 54 766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • eraldada sotsiaalvaldkonna reservist SA-le Tartu Ülikooli Kliinikum Verekeskus projektitoetusena 187,20 eurot Sakala Keskuses toimuva nelja doonoripäeva korraldamise kuludeks;
 • kinnitada Viljandi linna õppekoha tegevuskulu maksumus 2014. aastaks;

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 43 54 719

Haridus- ja kultuuriküsimustest otsustati:

 • vabastada nimetatud isikud Huvikooli õppetasu maksmisest;

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 43 54 763

Linnavara küsimustest otsustati:

 • korraldada kirjalik enampakkumine tasulise hoonestusõiguse seadmiseks Viljandi linnale kuuluva hoonestamata kinnistule nr 62839, kvartal nr 132a, krunt nr 16, aadressiga Maasika tänav 41;
 • pikendada nimetatud isikuga aadressil Leola tänav 12a-10 sõlmitud sotsiaaleluruumi üürilepingut kuni 31.12.2014;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluva kinnistu nr 3782639 aadressiga Raua tänav, Viljandi vald, Mustivere küla, katastritunnus 62901:002:0143, sihtotstarve transpordimaa, pindala 1150m2, koormamisega isikliku kasutusõigusega Elion Ettevõtted AS kasuks;
 • nõustuda Viljandi linnale kuuluva kinnistu nr 3782639 aadressiga Raua tänav, Viljandi vald, Mustivere küla, katastritunnus 62901:002:0143, sihtotstarve transpordimaa, pindala 1150m2, koormamisega isikliku kasutusõigusega Elion Ettevõtted AS kasuks;
 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks plaanimaterjali alusel aadressil Suur-Kaare tn 35b/39;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine nimetatud isikule kuuluva kinnistu, aadressiga Väike-Kaare tänav 34, võõrandamiseks;

Lähemalt: linnavara peaspetsialist Andres Makku, telefon 43 54 752

Arhitektuuriküsimustest otsustati:

 • kinnitada Proff Praktik OÜ koostatud töö nr 2013-08 ,,Viljandi, Lõikuse tn 1a elamu ehitusprojekt. Eelprojekt'' ja anda ehitusloa taotlejale ehitusluba üksikelamu püstitamiseks;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on Metsküla tee ühisveevärgi torustiku  rekonstrueerimise ning Piiri tn ja Metsküla tee ühiskanalisatsiooni torustiku ehitamise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on aluseks Viljandis Väike tänav 11 elamu ehitusprojekti koostamiseks;
 • anda ehitusluba Viljandi linnale lasteaia ,,Männimäe'' aadressiga Riia maantee 93 rekonstrueerimiseks;

Majandusküsimustest otsustati:

 • kinnitada korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud jäätmevaldajate nimekiri vastavalt korralduse lisale;
 • kinnitada ülekäiguradade ohutuse parandamise nimekiri järgmiselt:
  • Riia maantee 6 esine ülekäigurada;
  • Paala tee ja Näituse tänava ristmiku ülekäigurada;
  • Carl Robert Jakobsoni tänaval asuv ülekäigurada (viadukt);
  • Uus tänaval (Uus tänav ja Kooli tänava ristmik) asuv ülekäigurada;
  • Uus tänaval (Uus tänav ja Uuevestki tee ristmik) asuv ülekäigurada;
  • Suur – Kaare tänaval (Suur – Kaare ja Kodu tänava ristmik) asuv ülekäigurada;

Lähemalt: majandusameti juhataja Reevo Maidla, telefon 43 50 771

Muudes küsimustest otsustati:

 • Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 25.03.2013 korraldus nr. 202 punkti 2 alusel OÜ'le Viljandi Takso väljastatud sõidukikaart sõidukile Mazda GEA 626, registrinumbriga 880 BDB

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 43 54 720

Istungi ülevaate koostas:

Jorma Sepp

avalike suhete spetsialist

Viljandi Linnavalitsus

43 54 732; 58 552 332

jorma.sepp@viljandi.ee

Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 756

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 14

Registreeritud töötuid: 473

Töötusprotsent: 6%*

Vabad töökohad: 134*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad