Palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega! Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Sekretäri telefon 435 4710

 

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse kohta saate infot SIIT.

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.01.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaleelarvest toetuse maksmine;
 • vabastada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet Sakala keskuse rendi maksmisest seoses energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse avalduste vastuvõtmise korraldamisega 2022. aastal;
 • vabastada SA Viljandi Haigla Sakala Keskuse rendi maksmisest seoses vaktsineerimise korraldamisega 2022. aastal.
 • kinnitada 1.jaanuarist 2022 Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • kehtestada 2022. aastaks projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames osutatavate teenuste (komponentide) hinnakiri.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Arhitektuuri- ja planeerimisküsimustes otsustati

 • kinnitada TÜ Vaino Arhitektuuribüroo poolt koostatud töö „Üksikelamu" aadressil Vaikuse tänav 6 ning anda ehitusloa taotlejale ehitusluba ehitise püstitamiseks.
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva August Maramaa puiestee T3 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega ala pindala on 194 m²) ning anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Leola tänav T2 kinnistu koormamiseks kahe isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega alade pindalad on 6 m² ja 4 m²);
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Allika tänav T2 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega ala pindala on 253 m²);
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva August Maramaa puiestee T2 kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks (kasutusõigusega ala pindala on 18 m²);
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 lisa 1, sõnastada Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 alapunkt 1 järgnevalt: „Anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu Mihkel Veske puiestee (katastritunnus 89706:002:0009, registriosa nr 4043250) koormamiseks isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS (registrikood 10234957, edaspidi kasutaja) kasuks. Kasutusõigusega ala pindala on 531 m². Asukoht näidatud lisal 1. Jätta Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 tekst teiste alapunktide osas kehtima ning jätta kehtima Viljandi Linnavalitsuse 15.11.2021 korralduse nr 635 lisa 2.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 245 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva kinnistu aadressiga Vaikuse tn 13, kinnistusregistriosa nr 16105050 kolmandasse jakku kantud tasulise hoonestusõiguse, kinnistusregistriosa nr 17489650 koormamiseks hüpoteegiga;
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Hiie pst 10 võõrandamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Pilu uuringuruumi geoloogilise uuringu teostamiseks";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks loomade varjupaiga teenuste ostmiseks ja nõusoleku andmine linnavara tasuta kasutamiseks";
 • tunnistada riigihanke „Korraldatud jäätmeveo kontsessioonilepingu sõlmimine Viljandi linnas" edukaks pakkumuseks majanduslikult soodsaim Eesti Keskkonnateenused AS-i pakkumus, hinnaga 9,63 eurot ühe kuupmeetri segaolmejäätmete mahuti tühjenduse, veo ning käitluse eest (hinnale lisandub käibemaks).

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post: andres.magi@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise juhtimiseks ajutise komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine";
 • saata Viljandi Linnavolikogu 27. jaanuari istungile otsuse eelnõu „Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine".

Lähemalt: linnaarengu peaspetsialist Reet Alev, telefon 435 4767, e-post reet.alev@viljandi.ee

 

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

 

avalike suhete spetsialist


Tartu 2024 veebibänner

Vaktsineerimise võimalused Viljandis

Hea viljandlane!

Viljandis saab end koroonaviiruse vastu vaktsineerida:

 • Perearstikeskuses (etteregistreerimisega)
 • Viljandi Haiglas T-R kell 9 – 15.30 (kolmandad doosid ainult etteregistreerimisega)
 • Jaanuaris Sakala keskuse igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 16-19

Infot vaktsineerimise kohta saad:

 • oma perearstilt
 • perearsti nõuandeliinilt 1220
 • riigiinfo telefonilt 1247
 • leheküljelt vaktsineeri.ee

 

Hea Viljandi ettevõtja!

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakuvad võimalus kutsuda COVID-19 vaktsineerimist (Pfizer, Spikevax/Moderna) läbi viivad meedikud oma ettevõttesse!

 • minimaalne inimeste arv on 5;
 • võimalik on korraldada ka kordussüstimine.

Vaktsineerimise korraldamiseks võtke ühendust Viljandimaa koordinaatori Kärt Russakuga, kart.russak@viljandimaa.ee

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 651

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 11

Registreeritud töötuid: 372

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 112*

Keskmine palk: 1376 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad