Alates esmaspäevast, 30 augustist 2021 
palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega!

Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

 

Sekretäri telefon 435 4710

  Neljapäeval, 21. oktoobril on liiklus häiritud Riia maantee ja Vaksali tänava ringristmikul asfaldi freesimistööde tõttu. 

Üles freesitakse lagunenud osa ringristmiku kattest, Kokku freesitakse ligikaudu 90 ruutmeetrit asfalti. Tööde ajal on liiklus avatud, aga häiritud. Palume liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ning teetööliste märguandeid.
Lahti freesitud lapp jääb nädalapäevadeks seisma, uus asfalt paigaldatakse järgmise nädala lõpus.
 Tuleval esmaspäeval, 25. oktoobril toimuvad Männimäel alajaama hooldustööd. Sellega seoses toimub ka elektrikatkestus, mistõttu ei tööta kell 13-16 Riia maanteel asuvad valgusfoorid.

Häiritud on nii foorid, mis asuvad Riia mnt 30 vahetus läheduses kui need, mis asuvad Riia mnt 38 vahetus läheduses.
Palume kõigil liiklejatel olla tähelepanelikud ning liiklemisel lähtuda liiklusmärkidest!
Hooldustöid teeb Terasteenus OÜ.

Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi linnalt saab taotleda vabastust huvikooli õppetasust

04.10.2021

 

15. oktoobrini saab esitada taotlusi sügisperioodiks huvikooli õppetasust vabastuse saamiseks.

Huvikooli õppetasust vabastust on võimalik taotleda, kui peres õpib huvikoolis või huvikoolides kolm või enam last, kui peres kasvab neli või enam last, kui pere saab toimetulekutoetust või kui pere kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast alampalgast.

Võimalus taotleda vabastust huvikooli õppetasust kehtib nii linna enda huvikoolide (Muusikakool, Spordikool, Kunstikool ja Huvikool) kui ka erahuvikoolide õpilastele. Vabastust saab taotleda ühe lapse kohta ühele huviringile, va toimetulekutoetust saav pere, kes saab vabastust taotleda kõigi laste kõikidele huviringidele. Taotleva lapsevanema ja laste rahvastikuregistrijärgne elukoht peavad olema samad.

Taotlusi on võimalik esitada kaks korda aastas. Sügisperioodiks (september – detsember 2021) vabastuse saamiseks tuleb taotlus esitada 15. oktoobriks. Taotlust saab esitada e-keskkonnas Spoku, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehelt ülamenüüst E-teenused.

Hiljem kui 15. oktoobril saabunud taotluseid menetletakse jooksvalt kuupõhiselt ning vabastus määratakse alates vastavast kuust kuni sügisperioodi lõpuni.

Täpsemalt saab korraga tutvuda veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020016.

 

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, telefon 435 4755, e-post vilja.volmer-martinson@viljandi.ee


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 744

Pindala: 14,65 km2

Sünnid septembris: 12

Registreeritud töötuid: 429

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 188*

Keskmine palk: 1238,8 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad