Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi linn ootab 2. augustiks stipendiumide ja projektitoetuste taotlusi

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida perioodil 1.august  – 31. detsember 2021 toimuvale projektile. Projektitoetuste taotlemine toimub e-keskkonnas spoku, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel ülamenüüst E-Teenused.

Lisainfo projektitoetuste taotlemise kohta on aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas.

Stipendiumite taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse- ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist või teosest, mille teostamiseks stipendiumi taotletakse.

Samale taotlejale määratakse stipendium kuni kahel korral aastas.

Taotlusankeetide täitmisel tuleb olla hoolikas, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Ei arutata taotlusi, mille esitaja on varem toetust saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn. Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriigis õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele statuudis nimetatud tingimustest.

Kutseharidusstipendium on Viljandi linnast kutseõppeasutustesse õppima läinud hästi õppivate õpilaste tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks. Välja antakse kaks aastastipendiumi, stipendium tehnilistel erialadel õppivale õpilasele ja stipendium teistel erialadel õppivale õpilasele.

Nimelised kõrghariduse aastastipendiumid on mõeldud Viljandi linnast kõrgemasse õppeasutustesse õppima läinud ning hästi õppivate üliõpilaste tunnustamiseks.

Viljandi Linnavalitsus annab välja kümme aastastipendiumi. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka vastavad õppeasutused. Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta ja tema elukoht peab õppeasutusse astumisel olema registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linna.

Statuudid ja detailsem informatsioon on leitav linna koduleheküljelt http://www.viljandi.ee/stipendiumid

Lähemalt: abilinnapea Jane Koitlepp, telefon 435 4757

Lugupidamisega

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja

 


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

17.05.21

Registreeritud elanikke: 16 794

Pindala: 14,65 km2

Sünnid aprillis: 5

Registreeritud töötuid: 522

Töötusprotsent: 6,9%*

Vabad töökohad: 172*

Keskmine palk: 1266 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad