Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi linn ootab 1. augustiks stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

25.07.2022

Kuni 1. augustini saab esitada taotlusi Viljandi linna projektitoetuse 2022. aasta neljandasse ehk viimasesse taotlusvooru. Samaks ajaks oodatakse taotlusi ka linna loomestipendiumi, spordistipendiumi, õpilasstipendiumi, kutseharidusstipendiumi ja nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide määramiseks.

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida perioodil 1. august  – 31. detsember 2022 toimuvale projektile. Projektitoetus on mõeldud kohalikule elanikkonnale ja linna külalistele suunatud ühekordsete või traditsiooniliste sündmuste ja ühistegevuste korraldamiseks. Oluline on, et tegevus, milleks toetust taotletakse, toimuks Viljandi linnas ja oleks kasuks linlastele. Taotluseid oodatakse viies valdkonnas – kultuur, sport, sotsiaal, haridus ja noorsootöö. Korraga saab projekti esitada ühte valdkonda.

Projektitoetuste taotlemine toimub e-keskkonnas spoku, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel ülamenüüst E-Teenused. Lisainfo projektitoetuste taotlemise kohta on aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus

Loomestipendium on mõeldud Viljandi linna loomeinimestele, et võimaldada ja toetada nende pühendumist loomingulisele tegevusele või enesetäiendamisele ning väärtustada nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Spordistipendium määratakse spordiinimestele, et võimaldada ja toetada nende pühendumist sportlike võimete arendamisel ning väärtustada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolis õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn. Õpilasstipendium määratakse Eesti Vabariigis või välisriikides õppivale ja/või õppima asuvale õpilasele, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või kes on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu. Samuti õpilasele, kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses, kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandi linnale või kes õpib välisriikides enam kui 6 kuud.

Kutseharidusstipendium on Viljandi linnast kutseõppeasutustesse õppima läinud hästi õppivate õpilaste tunnustamiseks ja õpingute edasiseks jätkamiseks. Välja antakse kaks aastastipendiumi, stipendium tehnilistel erialadel õppivale õpilasele ja stipendium teistel erialadel õppivale õpilasele.

Nimelised kõrghariduse aastastipendiumid on mõeldud Viljandi linnast kõrgemasse õppeasutustesse õppima läinud ning hästi õppivate üliõpilaste tunnustamiseks. Viljandi Linnavalitsus annab välja kümme aastastipendiumi. Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka vastavad õppeasutused. Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta ja tema elukoht peab õppeasutusse astumisel olema registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linna.

Statuudid ja detailsem informatsioon on leitav linna koduleheküljelt http://www.viljandi.ee/stipendiumid.

 

Lähemalt: abilinnapea Kristjan Mändmaa, telefon 435 4757; e-post kristjan.mandmaa@viljandi.ee


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 873

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustikuus: 11

Registreeritud töötuid: 412

Töötusprotsent: 5,0%*

Vabad töökohad: 169*

Keskmine palk: 1385 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad