Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi linn avas fondi laste ja noorte laagrites osalemise tasu katmiseks

Viljandi linnavalitsus avas eelnevatel aastatel palju positiivset tagasisidet saanud fondi laagrites osalemise toetuseks. Suure huvi tõttu suurendati sel aastal toetuseks mõeldud summat 15 000 euroni.

Fondist kaetakse Viljandi linna laste laagrites osalemise osalustasu, sealjuures peab laager olema seostatav huvihariduse või –tegevusega. Laagri toimumisaja ning – koha suhtes tingimusi ei ole, küll aga ei kaeta osalustasu laagritel, mis eeldavad osalejatelt suurt ekraaniaega.  Viljandi linn katab ühe lapse ühe laagri osalustasu kuni 50 euro ulatuses. Fond jääb jooksvalt avatuks kuni vahendite lõppemiseni.

Viljandi abilinnapea Tonio Tamra sõnul suurenesid lastele ja noortele korraldatavate laagrite osalustasud hüppeliselt, nii et kallimate laagrite tasud ulatusid 200 euroni nädalase laagri eest. Tamra lisab: „Usun, et antud toetus on suureks abiks lastevanematele ja aitab lastel koolivaheaegasid huvitavamaks muuta. Seega julgustan ja kiirustan kõiki avaldusi esitama!"

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson kommenteerib, et laagri osalustasu toetus on lapsevanemate poolt hästi vastu võetud ning toetusest, mis algul oli mõeldud üheks aastaks, on saanud laste laagrisuve kindel tugi. „Liikudes ühest kriisist teise, on laagrites osalemise toetamine endiselt vajalik. Huvitegevus ja laagrielu on laste vaimsele tervisele toetavad ning on hea, et linnavalitsus saab siinkohal peredele abiks olla, " lisab Volmer-Martinson.

Osalustasu katmist võivad taotleda nii ühingud, kes laagrit korraldavad, kui ka lapsevanemad. Taotlemine toimub sellest aastast e-keskkonnas Spoku. Viljandi Linnavalitsus toetab laagrite osalustasu omavalitsustele riigi poolt antava huvihariduse ja -tegevuse toetuse osana. 

 

 


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 784

Pindala: 14,65 km2

Sünnid veebruaris: 6

Registreeritud töötuid: 481

Töötusprotsent: 5,9%*

Vabad töökohad: 88*

Keskmine palk: 1438 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad