Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi keskkonnaspetsialist tuletab linlastele meelde mõned prügikäitlemise reeglid

29.09.2021

Viljandi linnavalitsuse keskkonnaspetsialist soovib linlastele meelde tuletada segaolmejäätmete, prügikonteinerite märgistamise ning aia- ja haljastusjäätmete ladustamisega seotud reegleid, mille rikkumist on linnaruumis märgata.

Keskkonnaspetsialisti Villem Kutti sõnul on üheks probleemiks segaolmejäätmete mahutitesse vale prügi panemine. „Neisse konteineritesse ei tohi panna paberi-, kartongi- ja pakendijäätmeid, samuti jäätmeid, mis koosnevad lõhkematerjalidest või sisaldavad neid, on tule- ja plahvatusohtlikud, vedelad või mudalaadsed, tekitavad nakkust või vajavad erikäitlust. Ka ehitus- ja lammutusjäätmed ning käimlajäätmed ja kogumiskaevude setted peavad leidma koha vastavas jäätmekogumise kohas," selgitas Kutti.

Ta lisas, et kodumajapidamises üle jäänud üksikute esemete, näiteks teibi rulli, värvise pintsli, kaltsu või tapeedirulli tükkide sattumine segaolmejäätmete hulka ei tähenda aga kohe, et seetõttu jääks prügivedu tegemata. „Probleemiks on ikkagi suuremate koguste ebasobivate jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse. Seega, head linlased, palun kasutame nimetatud konteinerit eesmärgipäraselt ning mõistlikult," lausus Kutti. See, milliseid jäätmeid ei tohi segaolmejäätmete mahutitesse panna, on kirjas käesoleva aasta aprillis vastu võetud Viljandi linna jäätmehoolduseeskirjas.

Keskkonnaspetsialist soovitab linlastel üle vaadata ka oma jäätmekonteinerite märgistused. „Konteinerilt peab jäätmevedajal olema võimalik kergesti tuvastada, milline jäätmeliik seal on ning millise kinnistu konteineriga on tegu," sõnas Kutti, „Jäätmeliigi ja aadressi märkimiseks saab kasutada näiteks kleebiseid või kirjutada need konteinerile veekindla markeriga."

Viljandi jäätmehoolduseeskirja järgi võiks segaolmejäätmete jaoks kasutada halli, musta või rohelist konteinerit, paberi ja kartongi jaoks sinist, pakendijäätmete jaoks kollast, ohtlike jäätmete jaoks punast ning biolagunevate jäätmete jaoks pruuni prügikonteinerit. Kui konteiner on teist värvi, peab keskkonnaspetsialisti sõnul olema võimalik sellelt kergesti tuvastada, mis liiki jäätmekonteineriga on tegu.

Lisaks sellele tuletab Kutti käesolevale sügisele otsa vaadates meelde, et biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ei tohi ladustada linna maale. „Alanud sügis toob endaga kaasa järjest enam langevaid lehti ja aiasaadusi ning seetõttu tuleb kinnistuomanikel meeles hoida, et aia- ja haljastusjäätmed tuleb viia Viljandi jäätmejaama või kompostida kohapeal kas vastavas kompostimisnõus või kinnisel territooriumil lahtises aunas," ütles Kutti, „Üks võimalus sellistest jäätmetest vabanemiseks on oodata ära selle sügisene aia- ja haljastusjäätmete tasuta äravedu." Hetkel pole teada, millal aia- ja haljastusjäätmete äravedu toimub, kuid Kutti sõnul jääb esimene ring eeldatavasti oktoobrikuu lõppu nagu varasematel aastatelgi.

Viljandi linna jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda veebilehel  https://www.riigiteataja.ee/akt/407052021011.

 

Lähemalt: keskkonnaspetsialist Villem Kutti, telefon 435 4718, e-post villem.kutti@viljandi.ee


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 792

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 16

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad