Uudised ja teated

« Tagasi

Surnult sündinud laste vanemad hakkavad saama linnalt sünni- ja matusetoetust

26.03.2021

Viljandi linnavolikogu otsustas eilsel istungil muuta sotsiaaltoetuste maksmise korda. Muudetud korra järgi on surnult sündinud laste vanematel võimalik taotleda sünni- ja matusetoetust.

Seni pole surnult sündinud laste vanematele olnud võimalust taotleda sünni- ega matusetoetust. „Kehtinud korra järgi ei saanud linn sünnitoetust maksta, sest seda väljastasime isikukoodi alusel. Surnult sündinud lastel aga puudub standardne isikukood," selgitas abilinnapea Janika Gedvil, „Ka matusetoetust polnud võimalik taotleda, sest korra järgi maksime seda vaid neile, kes surma hetkel olid registreeritud Viljandi linna elanikuks. Surnuna sündinud lastel aga puudub märge rahvastikuregistris."

Täiendatud korra järgi on linnavalitsusel võimalik maksta sünnitoetust ka surnultsündi tõendava dokumendi alusel. Samuti on võimalik matusetoetust taotleda rahvastikuregistri märketa lapse matusekulude katteks vanemal, kelle elukohana on lapse surma hetkel registreeritud Viljandi linn. Ka matusetoetuse taotluse juurde tuleb esitada lapse surnultsündi tõendav dokument.

Abilinnapea Janika Gedvili sõnul aitavad tehtud täiendused tagada Viljandi linna elanike võrdsema kohtlemise. „Nende muudatuste eesmärk on anda inglilaste vanematele turvatunne ja toetada neid ka rahaliselt sellises emotsionaalselt raskes olukorras," ütles Gedvil, „Need vanemad on kindlasti teinud kulutusi ja lapse sünniks valmistunud ning kohe peavad tegelema ka lapse matustega."

 

Lähemalt: abilinnapea Janika Gedvil, telefon 435 4757


Linn arvudes

15.03.21

Registreeritud elanikke: 16 827

Pindala: 14,65 km2

Sünnid veebruaris: 13

Registreeritud töötuid: 506

Töötusprotsent: 6,7%*

Vabad töökohad: 83*

Keskmine palk: 1195 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad 

Tartu 2024 veebibänner