Palume linnavalitsuse ametnikega kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel.

Meie kõigi tervise kaitseks toimub vastuvõtt ainult eelregistreerimisega! Ühtlasi soovitame toimingute tegemiseks kasutada mugavat ja ohutut e-teenuste keskkonda.

Avaldused jt. dokumendid saab saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee, e-vormi kaudu kodulehelt www.viljandi.ee või jätta paberkandjal linnavalitsuse postkasti.

Täname koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Sekretäri telefon 435 4710

 

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse kohta saate infot SIIT.

 

Uudised ja teated

« Tagasi

Rahvaloenduse e-ankeeti saab täita 22. jaanuarini

Liina Osila,
Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht

Veel kuni 22. jaanuarini on oodatud kõik eestimaalased osalema suurel Eesti e-rahvaloendusel, mis tähendab ligi 5-minutilise veebiankeedi täitmist.

Kuigi rahvaloendus on juba täna suuresti registriandmetel põhinev, on kõik Eesti inimesed oodatud veel 22. jaanuarini täitma lühikest e-ankeeti. Ankeeti on lisatud ainult need küsimused, millele täna registrid ja erinevad andmebaasid veel vastuseid ei anna, kuid mis on vajalikud meie teadlastele, otsustajatele ning poliitikakujundajatele.

Esimesed ankeedi küsimused puudutavad vastaja ja tema pereliikmete elukohta. Seejärel uuritakse inimeste keelteoskust ning ka kohaliku keelekuju või murrete valdamise kohta. Lisaks sisaldab ankeet küsimusi usuliste tõekspidamiste kohta ning viimaks palutakse anda hinnang vastaja tervisele üldiselt ja sellest põhjustatud elulistele piirangutele.

Ankeedile vastamine on tehtud kiireks ja mugavaks. Küsimustele saab vastata ükskõik millisest nutiseadmest ning sisse logides kasutada kas ID-kaarti, mobiil-ID või Smart-ID. Kokku võtab vastamine ühe inimese kohta aega ligikaudu viis minutit.Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb ka vastav meeldetuletus e-posti aadressile.

Nende, enam kui 61 000 inimese jaoks, kes elavad valimiaadressidel üle Eesti, on vastamine kohustuslik ja nad saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti. Rahvaloenduse küsitleja võtab veebruaris ühendust ainult nende inimestega, kes kuuluvad juhuvalimisse määratud enam kui 61 000 eestimaalase hulka ning mingil põhjusel e-küsitlust täita ei saanud. Esimese pöördumise teeb loendaja telefonitsi, kui aga siiski inimest kätte ei saada või ta ei reageeri ka e-kirja ja postkasti saadetud paberkirjale, võib oodata loendaja külaskäiku.

 

Rahvaloenduse ankeedi täitmist saab alustada www.rahvaloendus.ee kodulehel, samal lehel on ka taustainfo.


Tartu 2024 veebibänner

Vaktsineerimise võimalused Viljandis

Hea viljandlane!

Viljandis saab end koroonaviiruse vastu vaktsineerida:

  • Perearstikeskuses (etteregistreerimisega)
  • Viljandi Haiglas T-R kell 9 – 15.30 (kolmandad doosid ainult etteregistreerimisega)
  • Jaanuaris Sakala keskuse igal teisipäeval ja kolmapäeval kell 16-19

Infot vaktsineerimise kohta saad:

  • oma perearstilt
  • perearsti nõuandeliinilt 1220
  • riigiinfo telefonilt 1247
  • leheküljelt vaktsineeri.ee

 

Hea Viljandi ettevõtja!

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium koostöös tervishoiuteenuse osutajatega pakuvad võimalus kutsuda COVID-19 vaktsineerimist (Pfizer, Spikevax/Moderna) läbi viivad meedikud oma ettevõttesse!

  • minimaalne inimeste arv on 5;
  • võimalik on korraldada ka kordussüstimine.

Vaktsineerimise korraldamiseks võtke ühendust Viljandimaa koordinaatori Kärt Russakuga, kart.russak@viljandimaa.ee

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 651

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 11

Registreeritud töötuid: 372

Töötusprotsent: 5,4%*

Vabad töökohad: 112*

Keskmine palk: 1376 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad