Uudised ja teated

« Tagasi

Linnavalitsus tuletab meelde talvise lume- ja libedusetõrje kohustust

Foto: Kris Süld/VLND

 

22.11.2022

Viljandisse on maha sadanud paks lumikate ning seetõttu tuletab linnavalitsus kinnistuomanikele meelde oma kinnistuga piirneva kõnnitee hooldamise ning katusele koguneva lume ja jää koristamise vajadust.

Ehitusseadustiku ja Viljandi linna heakorraeeskirja järgi on kõnniteega külgneva maatüki omanikud kohustatud oma kinnistuga piirnevat kõnniteed hooldama nii, et jalakäijatele jääks vähemalt 1,1 meetrit takistuseta käimisruumi ja oleks võimalik ohutult liigelda.

Haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas ütles, et hooldustööde tegemise käigus ei tohi aga lund ja jääd sõiduteele paigutada. „Lumi tuleb aga kuhugi ju lükata ja selleks sobib hästi kõnni- ja sõidutee mõtteline piiriala. Kõnnitee ei pea olema äärekivini puhtaks lükatud vaid äärekivi joon võiks olla see koht, kuhu tekib vall nii kõnni- kui sõiduteelt lükatavast lumest. Samuti võib lume ja jää paigutada kõnniteega külgnev haljasalale või oma kinnistule," sõnas Alas.

Kõnniteedel tuleb kinnistuomanikel teha vastavalt vajadusele ka libedusetõrjet. Selleks võib kasutada pae- või graniidisõelmeid, peent killustikku, liiva ja vajadusel ka soola.

Haljastuse ja heakorra spetsialist lisas, et lisaks kõnniteele on oluline jälgida ka katusele kogunevat lund ja jääd. „Varisemisohtlik lumi või jää tuleb meie heakorraeeskirja järgi kõrvaldada kohtades, kus see muutub liiklejatele või varale ohtlikuks," ütles Alas, „Eemaldada tuleb see kontrollitult. See tähendab, et ohu korral tuleb ala kõigepealt piirata liikumist takistava tähisega ning esimesel võimalusel sealt lumi või jää eemaldada." Ta lisas, et eemaldatud lume või jää võib samuti paigutada kõnni- ja sõidutee piirialale vallina nii, et jääks ka käimisruumi või koguda ja ladustada see oma kinnistul.

Avaliku koha talviste heakorratööde tegemine tuleb lõpetada hommikul kella 07.30-ks ja puhkepäeviti kella 8-ks.

Samuti tuleb sõidukite parkimisel arvestada talviste oludega. „Parkida tuleb selleks ettenähtud kohal või oma kinnistul, kindlasti mitte kõnniteel või haljasalal. Peale lumesadu oleks hea, kui tänavad oleksid parkivatest autodest võimalikult tühjad, et sõiduteid saaks paremini hooldada. Kui lund ei saa ära lükata, on tulemus kõigile ebamugav. Seetõttu oleks hea, kui autoomanikud leiaksid selleks ajaks sõidukile koha oma kinnistul," lausus Alas.

Viljandlaste talvise tänavahoolduse meelespea

 

Lähemalt: haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas, telefon 435 4756, age.alas@viljandi.ee


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 792

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustis: 16

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad