Uudised ja teated

« Tagasi

Alates tänasest saab taotleda toetust vana küttekolde asendamiseks

Alates tänasest, 18. septembrist saab EASi ja KredExi ühendasutusest küsida toetust vana ahju asendamiseks uue ahju või soojuspumbaga. Toetus on mõeldud ka neile, kes soovivad asendada vana katla uuega või liita oma elamu kaugküttega.

„Õhu kvaliteet halveneb külmal ajal just tiheasustusega piirkondades, sest kütmisel paiskub õhku tervisele ohtlikke peenosakesi ja muid saasteaineid. Välisõhuseire andmetele tuginedes on välja selgitatud piirkonnad, kus peenosakesi on kütteperioodil õhus lubatust rohkem ning nende piirkondade inimestel avanebki võimalus oma küttekolle riigi toel uuega asendada," ütles EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. Toetust saab taotleda linnades, kus selle arvatav mõju õhukvaliteedile ning inimeste tervisele on kõige suurem. Viljandis antav toetusmäär on 50-protsendiline. 

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamu või selle osa soojusvarustuse liigina peab ehitisregistrisse olema märgitud lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigina tahke kütus. Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud e-toetuse keskkonna kaudu kuni eelarve täitumiseni. Suurim toetuse summa on 10 000 eurot, seega saab 18,5 miljoni euro suuruse eelarvega meetmest toetada vähemalt 1850 elamu kütteseadme uuendamist.

Lisainfot toetuse kohta on võimalik leida siit Väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetus | KredEx

NB! Taotlusvoor on suletud. Taotlejate erakordselt suure huvi tõttu ei toiminud Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) hallatav struktuuritoetuste e-keskkond. Kuna süsteemi ei olnud võimalik mõistliku aja jooksul taastada ja lõpuni polnud esitatud veel ühtegi taotlust, otsustati taotlemine sellises olukorras sulgeda, et kõigil oleks võrdne võimalus tulevikus oma taotlus esitada. Uue taotlusvooru avamise kuupäevast anname oma kodulehel teada hiljemalt 25. septembril.


Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 873

Pindala: 14,65 km2

Sünnid augustikuus: 11

Registreeritud töötuid: 412

Töötusprotsent: 5,0%*

Vabad töökohad: 169*

Keskmine palk: 1385 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad