Uudised ja teated

« Tagasi

Aeg on esitada kandidaate Viljandi linna aasta õpetaja aunimetustele

03.06.2021

Viljandi linnavalitsus ootab kuni 30. juunini ettepanekuid linna aasta õpetaja aunimetuste määramiseks.

Haridustöötajate tunnustamise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli ja tunnustada neid, kes on välja teeninud õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise. Samuti neid, kelle töö ja isiklik eeskuju on aidanud oluliselt kaasa noorte isiksuste kujunemisele ja neid, kes on mõjutanud positiivselt Viljandi hariduselu.

Tunnustusi jagatakse neljas kategoorias: aasta õpetaja, aasta noor õpetaja, aasta haridusasutuse juht ning teenekas õpetaja.

Aasta õpetaja aunimetustele saab esitada Viljandi linna lasteaiaõpetajaid, üldhariduskooli õpetajaid, huvikooliõpetajaid ja - treenereid, noorsootöötajaid, huvi- ja ringijuhte ning haridusasutuse juhte. Samuti tugiteenuste osutajaid: nii psühholooge, logopeede, defektolooge kui sotsiaalpedagooge.

Kandidaate saavad esitada kõik soovijad iseteeninduskeskkonnas Spoku. Selleks tuleb täita vormikohane avaldus ning saata toetuskiri haridusasutuse hoolekogult, pedagoogiliselt kollektiivilt ning õpilasesinduselt, juhul, kui koolis tegutseb õpilasesindus.

Rohkem infot aunimetuste ja avalduse esitamise kohta leiab veebilehelt https://www.viljandi.ee/linna-aasta-opetaja-ettepaneku-avaldus.

Haridusasutus ise võib igale aunimetusele esitada vaid ühe kandidaadi, üle 300 õpilasega haridusasutus kaks kandidaati.

Esitatud kandidaatide seast valib preemia saajad välja Viljandi linnavalitsuse poolt kinnitatud komisjon.

Tunnustuse saajaid autasustatakse preemiaga, mille suurus on 1000 eurot ning nende nimed kantakse Viljandi linna auraamatusse. Preemia saajaid tunnustatakse sügisel, õpetajate päeva puhul korraldataval tänusündmusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

 

Lähemalt: haridusspetsialist Riina Viileberg, telefon 435 4764


Tartu 2024 veebibänner

Linn arvudes

17.05.21

Registreeritud elanikke: 16 794

Pindala: 14,65 km2

Sünnid aprillis: 5

Registreeritud töötuid: 522

Töötusprotsent: 6,9%*

Vabad töökohad: 172*

Keskmine palk: 1266 eurot

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad