Linnavalitsus võtab tööle peakunstniku ja planeerimisspetsialisti

Kabńdideerimise info vaata http://www.viljandi.ee/vabad-tookohad .

 

Teated

Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriametis teeb igas ametile pandud tegevusvaldkonnas (üldplaneeringutegevus, detailplaneeringutegevus, arhitektuuritaseme tagamine, ehitusjärelevalve, muinsuskaitse, linnakujundus, maakorraldus) toiminguid üks ametiisik. Arhitektuuriameti teenistujate asendamine võimaliku huvide konflikti korral ei ole ameti väikese koosseisu juures iga kord võimalik asendajale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele vastava teise ametiisiku puudumise tõttu.