20.01.21

Uuring "Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses"

Valminud on uuring „Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses", mille koostas OÜ Stratum Viljandi Linnavalitsuse ja MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse tellimusel.

Uuringuga on võimalik tutvuda: https://transport.viljandimaa.ee/uuring

 

Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme "Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu".

 

Автор: REET ALEV

Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030 avalik väljapanek

Viljandi linnavalitsus avalikustab Viljandi linna haljastu arengukava aastateks 2019-2030. Arengukavaga saab tutvuda allolevale lingile vajutades. Muudatusettepanekud on oodatud aadressil age.alas@viljandi.ee kuni 3. märts 2019.

Rohkem infot: haljastuse ja heakorra spetsialist Age Alas, telefon 435 4756

VILJANDI MAAKONNA LOODUSE ÜKSIKOBJEKTIDE KAITSE ALT VÄLJAARVAMINE

18.09.18
Keskkonnaministri 28. augusti 2018 a käskkirjaga nr 653 on algatatud määruse „Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata 21 hävinud ja seetõttu väärtuse kaotanud loodusobjekti. Need on:
 
Mulgi vald – Halliste hiietamm, Losu kuusk, Polli elupuu ja Vana-Kariste hõberemmelgas
 
Põhja-Sakala vald – Jõesaare kadakas ja Upsi kask
 
Viljandi vald – Auksi jalakas, Auksi kadakas, Kaubi kuusk, Koerna künnapuu, Kopli künnapuu, Lolu kadakas, Puuri künnapuu, Päidu tamm, Pärsti saar, Sinialliku seedermänd, Tamme künnapuu, Väike-Kibe pärn ja Kärstna allikas
 
Viljandi linn – lõhislehine hõbevaher ja pirnipuu
 
Eelnõu avalik väljapanek toimub 17. septembrist kuni 1. oktoobrini 2018. Eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14), Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ning objektide asukohajärgses omavalitsuses ja omavalitsuse kodulehel.
 
Ootame põhjendatud ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontori aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 01.10.2018.
 
Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkt 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta (koosolekuta). Kui ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks ei ole esitatud vastuväidet menetluse läbiviija ettepanekule mitte korraldada Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamiseks looduskaitseseaduse kohast avalikku arutelu, siis avalikku arutelu ei korraldata.
 
Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt mais 2019. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aasta suvel.
 
Lisainfo: Maris Paju 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee