20.12.21

Viljandi Lossipargi hoolduskava 2022-2031

Viljandi Lossipargi hoolduskava 2022-2031 sisaldab lossipargi hooldusperioodi eesmärgid ning tegevuskava, mis on aluseks hooldustööde planeerimisel, tegemisel ja rahastamisel.

Plaan 1: Dendroloogiline hinnang - plaan 1aplaan 1b

Plaan 2: Olemasolev olukord

Plaan 3: Väärtused

Plaan 4: Probleemid

Plaan 5: Hooldusplaan

Lisa: Dendroloogilise hinnangu tabel

Koostaja: Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ, vastutav spetsialist Valdeko Lukken

Koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

Автор: REET ALEV